close

PV OIL quyết tâm vượt khó hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2016

 
Chiều ngày 26/12 tại TPHCM, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2017.

Đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Sơn, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Đồng chí Nguyễn Sinh Khang, UV BCH Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn; Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Tổng LĐLĐ Việt Nam, UV BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn; cùng đại diện Đảng ủy, Công đoàn và các ban chuyên môn Tập đoàn. Về dự hội nghị còn có các đối tác và khách hàng của PV OIL.

Về phía lãnh đạo PV OIL có Đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng thành viên; Đồng chí Cao Hoài Dương, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; Đồng chí Đoàn Duy Công, Chủ tịch Công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Hữu Thành, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Ủy viên HĐTV PV OIL báo cáo tổng kết công tác Đảng

Báo cáo tổng kết công tác Đảng của Đảng ủy PV OIL năm 2016, Phó Bí thư Đảng ủy thường trực Nguyễn Hữu Thành cho biết, năm 2016 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, toàn Đảng bộ thực hiện xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 13 của Đảng ủy Tập đoàn, và triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, công tác quản trị hệ thống, công tác quản trị nâng cao chất lượng dịch vụ…

Kết quả, vượt qua những tác động tiêu cực của việc suy giảm giá dầu kéo dài từ năm 2015, Đảng ủy Tổng công ty Dầu Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra; lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng trên tất cả các mặt công tác, các khó khăn vướng mắc đã từng bước được tháo gỡ.

“Năm 2017, Đảng ủy PV OIL sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tìm mọi giải pháp để đảm bảo an toàn nhất cho hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, PV OIL sẽ hoàn thành công tác cổ phần hóa theo lộ trình đã đề ra” đồng chí Nguyễn Hữu Thành nhấn mạnh.

Đồng chí Cao Hoài Dương, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV OIL báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh

Trong báo cáo tổng kết về hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc Cao Hoài Dương cho hay: Vượt qua các khó khăn thách thức năm 2016, dưới sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ tích cực của Tập đoàn, sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV, PV OIL đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

Trong đó, PV OIL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bán dầu thô an toàn, hiệu quả, đúng hạn và phù hợp với quy định của Tập đoàn, thông lệ thị trường với khối lượng 15 triệu tấn (112 triệu thùng), hoàn thành 107% kế hoạch Tập đoàn giao. PV OIL tiếp tục là đơn vị cung cấp 100% dầu thô đầu vào cho NMLD Dung Quất từ khi đi vào hoạt động đến nay…

Doanh thu hợp nhất của PV OIL năm 2016 ước đạt 34 nghìn tỉ đồng, bằng 110% kế hoạch năm. Doanh thu công ty mẹ năm 2016 đạt gần 24 nghìn tỉ đồng, đạt 103% kế hoạch năm và bằng 73% cùng kỳ năm 2015 do suy giảm giá dầu.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 530 tỷ đồng, hoàn thành 196% kế hoạch năm, trong đó, lợi nhuận công ty mẹ ước đạt 340 tỷ đồng, hoàn thành 275% kế hoạch năm và lợi nhuận các công ty con ước đạt 214 tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch Tập đoàn giao. Nộp ngân sách nhà nước 6.921 tỷ đồng, vượt 21% so với kế hoạch năm Tập đoàn giao.

Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh thì năm 2016 PV OIL thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư. Đây cũng là năm PV OIL đẩy mạnh công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp; công tác nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị của đơn vị…tiến tới cổ phần hóa đúng lộ trình đã đề ra.

2016 tuy là năm khó khăn với ngành Dầu khí nhưng tiếp nối truyền thống PV OIL và thể hiện trách nhiệm với xã hội, PV OIL vẫn đẩy mạnh công tác an sinh xã hội theo đúng định hướng của Tập đoàn với nhiều việc làm thiết thực, đã và đang góp phần hình thành nên nét đặc trưng “Giá trị nhân ái của PV OIL”. Tổng số tiền thực hiện ASXH năm 2016 trên 17 tỉ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị người lao động, theo Chủ tịch Công đoàn Đoàn Duy Công thì trong năm 2016, lương/thu nhập của người lao động trong toàn tổng công ty được bảo đảm ổn định với mức 11,75 triệu đồng/người/tháng. Các chế độ, chính sách, phúc lợi, khen thưởng người lao động thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, 2016 cũng là năm đánh dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác đối thoại định kỳ và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Theo đó, hằng quý có ít nhất 34-37/40 đơn vị tổ chức đối thoại định kỳ. Qua mỗi lần đối thoại, nhiều vấn đề, kiến nghị, thắc mắc của CBCNV về lao động, việc làm, chế độ chính sách của người lao động tại đơn vị được Chủ tịch Công đoàn và Ban lãnh đạo đơn vị trả lời và kết luận ngay tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Sinh Khang, UV BCH Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết PV OIL

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Sinh Khang khẳng định 2016 là một năm cực kỳ khó khăn của Tập đoàn, giá dầu giảm sâu đã tác động hầu hết các đơn vị trong ngàn, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực rất lớn, PV OIL đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, đặc biệt là ở những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi đều hoàn thành vượt mức, doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch được giao.

Đồng chí Nguyễn Sinh Khang yêu cầu PV OIL trong năm 2017 tiếp tục bám sát nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra và thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo hoàn thành kế hoạch xuất khẩu dầu thô, kinh doanh xăng dầu; tiêu thụ dầu cho BSR; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kho xăng dầu Nghi Sơn… Song song, 2017 PV OIL tiếp tục đẩy mạnh nâng cao công tác quản trị, công tác tiết giảm chi phí, nâng cao hệ thống quản trị các kho xăng dầu bằng hệ thống quản lí tự động.

“Với những điều kiện rất tốt trong năm 2016 cùng sự đồng hành sát sao, hỗ trợ tích cực của lãnh đạo PVN và các ban chuyên môn, kỳ vọng PV OIL sẽ hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa và tiến hành IPO đúng kế hoạch trong năm 2017”, đồng chí Nguyễn Sinh Khang đặc biệt nhấn mạnh.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, trong đó, PV OIL phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu trong xuất khẩu dầu thô và kinh doanh xăng dầu, phấn đấu tổng doanh thu hợp nhất đạt 34 tỉ đồng (trong đó công ty mẹ 25 tỉ đồng).

Đồng chí Đinh Văn Sơn, UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV PV OIL trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các cá nhân

Tại Hội nghị, có 5 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Công đoàn PV OIL nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Cờ thi đua của Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn tặng Cờ thi đua cho hai tập có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng theo Quy chế của Tập Đoàn và Luật thi đua khen thưởng, Năm 2016, là năm đầu tiên Tổng công ty Dầu Việt Nam quyết định tổ chức bình chọn, xét tặng các danh hiệu “Tập thể – cá nhân xuất sắc nhất năm”. Theo đó, đối tượng được xem xét bình chọn cho danh hiệu tập thể là các Ban/Văn phòng/Đơn vị trực thuộc/Đơn vị thành viên, các CHXD thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam; cá nhân là Cán bộ quản lý và Người lao động trong toàn Tổng công ty có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng Tổng công ty Dầu Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Sinh Khang, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn tặng Bằng khen Tập đoàn cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Tổng LĐLĐ Việt Nam, UV BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn DKVN

tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể Công đoàn thuộc Công đoàn PV OIL

Đồng chí Nghiêm Thùy Lan tặng Cờ thi đua Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho các tập thể Công đoàn thuộc Công đoàn PV OIL

Giải thưởng cho danh hiệu“Tập thể xuất sắc nhất” được trao tặng cho hai tập thể, trong đó một tập thể đại diện cho Khối kinh doanh và một tập thể đại diện cho Khối hỗ trợ trong toàn Tổng công ty.

Giải thưởng cho danh hiệu “Cửa hàng xăng dầu tiêu biểu” được trao tặng cho 5 Cửa hàng xăng dầu đại diện cho các Cửa hàng xăng dầu tiêu biểu trong toàn Tổng công ty.

Giải thưởng cho danh hiệu “Cán bộ quản lý xuất sắc nhất” được trao tặng cho hai cá nhân, trong đó một cá nhân đại diện cho Khối kinh doanh và một cá nhân đại diện cho Khối hỗ trợ trong toàn Tổng công ty.

Giải thưởng cho danh hiệu “Người lao động xuất sắc nhất” được trao tặng cho hai cá nhân, trong đó một cá nhân đại diện cho Khối kinh doanh và một cá nhân đại diện cho Khối hỗ trợ.

Thiên Thanh