close

PV OIL muốn thoái vốn Nhà nước theo lô lớn

Theo ông Cao Hoài Dương- Tổng giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam- CTCP (PV OIL), PV OIL đã xây dựng phương án và báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phương án sẽ thoái vốn Nhà nước theo lô lớn, không thoái lẻ tẻ.

Trong phương án cổ phần hóa PV OIL được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ nắm giữ 35,1% vốn điều lệ tại PV OIL, 20% vốn điều lệ bán đấu giá công khai và bán cho nhà đầu tư chiến lược 44,72% vốn điều lệ. Trong đó, đến nay PV OIL đã hoàn thành nội dung IPO là bán ra 20% vốn điều lệ, được cổ đông và nhà đầu tư rất đón nhận.

Phần thoái khoảng 45% vốn cho các cổ đông chiến lược chưa thực hiện được. Về việc này, ông Cao Hoài Dương cho hay, “Có rất nhiều nhà đầu tư quan tâm muốn trở thành cổ đông chiến lược của PV OIL. Ở trong nước có thể kể đến như: Vietjet, HD Bank… Ở nước ngoài, nổi trội là SK Energy (Hàn Quốc) và Idemitsu (Nhật Bản). Nhà đầu tư đã rất quan tâm và đã qua vòng thẩm định đầu tư bước vào vòng sau. Tuy nhiên cần thêm thời gian để hoàn tất các thủ tục nên PV OIL đã bị quá hạn so với quy định của nhà nước là trong 4 tháng. Trong quá trình đó, PV OIL đã báo cáo lên Chính phủ, các Bộ ngành và không được chấp thuận cho gia hạn thời gian. Vì vậy, dẫn đến việc bán cho các cổ đông chiến lược không thành.
Với quyết tâm trở thành công đông lớn của PV OIL, vừa qua SK Energy (Hàn Quốc) thông qua quá trình thu gom cổ phiếu PV OIL trên sàn UPCoM đã chính thức trở thành cổ đông lớn của PV OIL với tỷ lệ nắm giữ 5,23% vốn.

PV OIL đã xây dựng phương án và báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phương án sẽ thoái vốn Nhà nước theo lô lớn

Theo ông Cao Hoài Dương “PV OIL sẽ có thêm động lực phát triển nếu cổ phần hóa sâu sắc. Chúng tôi kiên định việc báo cáo PVN và các cơ quan quản lý Nhà nước liên quan cho phép tiếp tục thoái vốn theo đúng lộ trình Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, thay vì bán cho cổ đông chiến lược, có thể là thoái vốn Nhà nước tại công ty cổ phần. Chúng tôi vẫn kiến nghị là thoái 45% và Nhà nước giữ lại 35%”.

“Chúng tôi đã xây dựng phương án và báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thoái vốn theo lô lớn, không thoái lẻ tẻ. Hiện nay, chúng tôi vẫn đang tiến hành lộ trình đó và hi vọng sẽ sớm hoàn tất việc thoái vốn Nhà nước, thu hút thêm cổ đông lớn, đóng góp thiết thực vào việc kinh doanh, phát triển của PV OIL” ông Dương khẳng định.

Mai Phương