close

PV OIL được chốt giá trị 10.342 tỉ đồng để cổ phần hóa

Giá trị doanh nghiệp (GTDN) PV OIL để cổ phần hóa đã chính thức được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1220/QĐ-BCT ngày 10/4/2017. GTDN PV OIL được xác định tại thời điểm 0h ngày 1/1/2016 là 10.342 tỉ đồng.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), được thành lập ngày 6/6/2008 trên cơ sở hợp nhất Tổng Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu (PDC).

Sau 9 năm thành lập, PV OIL đã phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu, quy mô và phạm vi hoạt động đã trải rộng trên toàn lãnh thổ Việt Nam và phát triển ra nước ngoài tại các thị trường Lào, Singapore, Campuchia thông qua hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Đến thời điểm hiện tại, PV OIL có 30 công ty con sở hữu trên 50% vốn, 12 công ty liên kết, 9 chi nhánh trực thuộc và lực lượng lao động gần 6.000 người.

 

Hoạt động kinh doanh của PV OIL tập trung vào 3 lĩnh vực chính: Dịch vụ ủy thác xuất/bán dầu thô và kinh doanh dầu quốc tế; Kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu; Sản xuất, chế biến xăng dầu, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu sinh học. Trong đó, lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm dầu chiếm tỉ trọng 75%, kinh doanh quốc tế chiếm tỉ trọng 20% trên tổng doanh thu của PV OIL.

Giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ PV OIL tại thời điểm 0h ngày 1/1/2016 đã được Kiểm toán Nhà nước xác nhận và Bộ Công Thương phê duyệt là 10.342 tỉ đồng.

Trong năm 2016, doanh thu hợp nhất toàn Tổng Công ty đạt 39 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 626 tỉ đồng; doanh thu Công ty mẹ đạt 24 nghìn tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 534 tỉ đồng.


Một cửa hàng xăng dầu PV OIL

PV OIL đang trình phê duyệt kế hoạch bán đến 64,9% vốn nhà nước trong đợt này, trong đó bán cho cổ đông chiến lược từ 44-49%, bán thông qua đấu giá công khai (IPO) 15-20% và bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên PV OIL 1%. Thời điểm IPO dự kiến vào cuối quý III hoặc đầu quý IV/2017.

PV OIL dự kiến sẽ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán trong nước ngay sau khi đáp ứng đủ điều kiện niêm yết và được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo quy định.

Có thể nói, đây là thời điểm và cơ hội tốt nhất cho các nhà đầu tư quan tâm thị trường phân phối bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam tham gia đầu tư vào PV OIL có thể mua cổ phần với khối lượng lớn và tham gia quản lý, điều hành công ty.

P.V