close

PV GAS tiếp tục chia cổ tức 40% cho năm 2017

Ngày 27/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS), các cổ đông đã thông qua mức chia cổ tức là 40%/vốn điều lệ cho năm 2017. Năm 2016, PV GAS cũng đã chia cổ tức với mức 40%. Có thế thấy, liên tục trong những năm qua, PV GAS thực hiện chính sách cổ tức bằng tiền mặt ở mức rất cao, tạo ra sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư.

Tham dự Đại hội, đại diện cho cổ đông nắm cổ phần chi phối tại PV GAS là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có ông Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn.


Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 với cổ đông, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng giám đốc PV GAS cho biết, năm 2017 PV GAS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm. Cụ thể, PV GAS đã vận hành an toàn hệ thống khí, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến người, tài sản và uy tín của tổng công ty; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 2 – 41% (sản xuất và cung cấp trên 9,6 tỷ m3 khí, trên 1,5 triệu tấn LPG, trên 78 ngàn tấn condensate), trong đó chỉ tiêu sản lượng LPG và condensate về đích trước kế hoạch từ 2 – 3 tháng.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 28 – 145% với doanh thu 65.957 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 12.588 tỷ đồng, tăng 9 – 55% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước trên 5.459 tỷ đồng, tăng 55% so với năm 2016. Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của PV GAS đạt gần 62.000 tỷ đồng. PV GAS tiếp tục nằm trong top đầu các đơn vị trong PVN có tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu cao, đạt 23%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ đạt 52%; tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, 70% thị phần LPG cả nước.

PV GAS được Vietnam Report xếp vị trí thứ 5 trong số các doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam; được Forbes đánh giá Á quân thị trường chứng khoán Việt Nam về doanh thu và lợi nhuận; được VIFOTEC trao giải Nhì lĩnh vực công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới; được Nikkei bình chọn là 1 trong 2 đại diện của Việt Nam trong danh sách 100 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và có giá trị nhất châu Á; giá trị cổ phiếu GAS tăng cao (giá trị vốn hóa gần 10 tỷ USD), được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.


Hai Thành viên độc lập HĐQT PV GAS ra mắt Đại hội

Năm 2018, PV GAS đặt kế hoạch sản lượng 9,7 tỷ m3 khí, doanh thu là 55.726 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.036 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 6.429 tỷ đồng, cổ tức dự kiến là 40%/vốn điều lệ. Kế hoạch này được xây dựng dựa trên giá dầu 50 USD/thùng, tỷ giá 1 USD = 23.000 đồng và sản lượng khí Thái Bình dự kiến là 120 triệu m3.


Cổ đông tham gia ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đánh giá PV GAS có tình hình tài chính tốt, cổ tức cao, SXKD hiệu quả. Sau khi được nghe các báo cáo, thảo luận và được Ban lãnh đạo PV GAS giải đáp các thắc mắc, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả những nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo Đầu tư dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn giai đoạn 2; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT PV GAS xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2018 khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thay đổi giá dầu để tính toán kế hoạch năm 2018 hoặc theo giá dầu thực tế…

Đặc biệt, Đại hội đồng cổ đông đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1974), Trưởng ban Quản lý đấu thầu PVN và ông Đỗ Đông Nguyên (SN 1975), Trưởng ban Khí PVN giữ chức Thành viên độc lập HĐQT PV GAS.

Mai Phương