close

PV GAS phát động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2019

Ngày 3/1, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động thi đua năm 2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS).

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh cùng Ban lãnh đạo PV GAS và các tổ chức đoàn thể thể hiện quyết tâm thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Tại buổi lễ, thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS và các tổ chức đoàn thể, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã phát động phong trào thi đua năm 2019 trong toàn Tổng công ty với 9 nội dung cụ thể.

Một là: Tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả và đảm bảo an ninh các công trình khí.

Hai là: Tập trung tối đa mọi nguồn lực thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. Trong đó kinh doanh hiệu quả 9.350 triệu m3 khí, 1.220 nghìn tấn LPG, 62 nghìn tấn Condensate; đạt 63.908 tỷ đồng tổng doanh thu, 9.546 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 3.363 tỷ đồng nộp ngân sách; góp phần thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2016-2020, Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng công ty.

Ba là: Triển khai quyết liệt, kiểm soát tiến độ, chất lượng, chi phí các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án trọng điểm Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 2, Sao Vàng – Đại Nguyệt, Sư Tử Trắng, kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải.

Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn phát động thi đua

Bốn là: Đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng LPG có giá cạnh tranh để gia tăng thị phần nội địa và xuất khẩu, giữ vững vai trò là đơn vị bán buôn LPG số 1 tại Việt Nam. Tiếp tục triển khai tích cực Chiến lược phát triển bán lẻ LPG dân dụng giai đoạn 2016 – 2020 và Chiến lược thương hiệu, truyền thông phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

Năm là: Ký kết các thỏa thuận, hợp đồng mua khí tại nước ngoài bổ sung cho nguồn trong nước. Tăng cường công tác nghiên cứu, tìm kiếm, phát triển các nguồn khí mới trong và ngoài nước, tham gia đầu tư thượng nguồn khi có điều kiện thuận lợi.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh chúc mừng tân Chủ tịch HĐQT PV GAS

Sáu là: Quản lý, khai thác hiệu quả các hợp đồng mua bán, vận chuyển khí. Không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển thị trường tiêu thụ khí. Chuẩn bị các phương án sẵn sàng với thị trường khí giá cao. Hoàn thiện mô hình, chiến lược kinh doanh LNG.

Bảy là: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh việc triển khai áp dụng Hệ thống quản trị nguồn nhân lực và thực hiện Phương án tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của PV GAS.

Chúc cho PV GAS sẽ hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2019

Tám là: Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất các kho chứa. Thi đua lao động sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất. Kiểm soát chi phí, thực hiện tiết giảm hợp lý chi phí trong mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, tài chính,… Thực hiện hoạt động an sinh xã hội thiết thực, hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu PV GAS.

Chín là: Cam kết thiết lập và duy trì hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường đảm bảo thực hiện thành công các mục tiêu của chính sách An toàn – Chất lượng – Môi trường của Tổng công ty.

Lãnh đạo PVN, PV GAS và CBCNV PV GAS tham dự buổi lễ

Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã thông báo tin vui đến toàn thể CBCNV trong những ngày đầu năm 2019 là PVN đã chính thức phê duyệt kế hoạch năm 2019 của PV GAS; đồng thời kêu gọi toàn thể CBCNV phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng chia sẻ khó khăn, vượt qua thách thức, quyết tâm đạt được các mục tiêu.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đã biểu dương những thành tích PV GAS đạt được trong năm 2018 và chúc cho PV GAS trong năm 2019 sẽ có nhiều thuận lợi, nhiều cơ hội mới, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Với truyền thống trong 29 năm hoạt động hiệu quả, đặc biệt là sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, cùng với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, Chủ tịch HĐTV PVN tin tưởng PV GAS sẽ tiếp tục giữ vững ổn định hoạt động SXKD và có những bước phát triển mới.

Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh đề nghị PV GAS cần lưu ý một số mục tiêu chính, trong đó đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh đó phải đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; tăng cường tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị để gia tăng lợi nhuận. Trên nền tảng văn hóa Dầu khí, PV GAS cần tiếp tục làm đậm thêm nữa văn hóa doanh nghiệp PV GAS, để văn hóa doanh nghiệp thật sự trở thành hồn cốt, động lực, làm nền tảng để PV GAS phát triển và vươn xa hơn nữa. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐTV PVN cũng mong muốn PV GAS sẽ tiếp tục quan tâm, chia sẻ với các đơn vị còn khó khăn trong Tập đoàn, để cùng xây dựng đại gia đình Dầu khí ấm no, hạnh phúc, phát triển vững mạnh.

Chủ tịch HĐQT PV GAS Nguyễn Sinh Khang phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS, ông Nguyễn Sinh Khang, Chủ tịch HĐQT PV GAS đã cảm ơn những chỉ đạo, động viên của Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh với PV GAS; khẳng định đây sẽ là động lực to lớn cổ vũ, động viên Ban lãnh đạo và người lao động PV GAS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2019.

Ông Nguyễn Sinh Khang kêu gọi toàn thể Ban lãnh đạo và CBCNV PV GAS nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ, chủ động triển khai các nhiệm vụ cá nhân và đơn vị, trong đó lãnh đạo các đơn vị phải thực hiện vai trò nêu gương trong công tác, nhanh chóng triển khai công việc, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2019 theo những nhiệm vụ đề ra tại Lễ phát động thi đua và những chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV PVN.

Mai Phương