close

PV GAS hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD quý 1/2017

Quý 1/2017, PV GAS đã hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu sản lượng, tài chính và nộp ngân sách, đạt đến 30% kế hoạch năm 2017, tạo tiền đề để thực hiện nhiệm vụ của cả năm.

Cụ thể, trong quý 1/2017, PV GAS đạt sản lượng khí sản xuất và cung cấp gần 2.500 triệu m3, bằng 110% kế hoạch quý và bằng 27% kế hoạch năm; Condensate đạt hơn 16.600 tấn, bằng 124% kế hoạch quý và bằng 31% kế hoạch năm; LPG đạt gần 320.000 tấn, bằng 130% kế hoạch quý và bằng 30% kế hoạch năm, cùng với các đơn vị thành viên đã cung cấp ra thị trường gần 390.000 tấn LPG.

Vận hành thử hệ thống cứu hỏa Nhà máy xử lý Khí Cà Mau

Các chỉ tiêu tài chính cũng hoàn thành ở mức cao, Doanh thu đạt trên 15.000 tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch quý và bằng 30% kế hoạch năm, trong đó Công ty mẹ đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch quý và bằng 30% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.800 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch quý và bằng 29% kế hoạch năm, trong đó Công ty mẹ đạt 1.770 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch quý và bằng 29% kế hoạch năm; Lợi nhuận sau thuế đạt 1.476 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch quý và bằng 28% kế hoạch năm; trong đó Công ty mẹ đạt 1.451 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch quý và bằng 28% kế hoạch năm; Nộp Ngân sách Nhà nước đạt 625 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch quý và bằng 28% kế hoạch năm; trong đó Công ty mẹ đạt 605 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch quý và bằng 28% kế hoạch năm; Giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt 804 tỷ đồng, Công ty mẹ đạt 661 tỷ đồng, bằng 158% kế hoạch quý và bằng 17% kế hoạch năm.

Các công tác liên quan đến An toàn – Sức khỏe – Môi trường (ATSKMT) trong quý được triển khai tốt, đảm bảo an toàn cho hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, không để xảy ra sự cố nào gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của PV GAS. Tổng công ty cũng đã đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác ATSKMT năm 2016; triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển thực hiện tuần tra, đảm bảo an toàn cho các công trình khí và đời sống cộng đồng; triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ các công trình khí trong dịp Lễ, Tết….

Các hệ thống vận chuyển và xử lý khí của PV GAS hoạt động ổn định, cấp khí liên tục; thực hiện nghiêm túc các hợp đồng mua bán khí, cấp khí với nỗ lực tối đa; rà soát, đảm bảo nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất và tăng cường tiêu thụ các sản phẩm trong dịp Tết; không có khiếu nại của khách hàng về chất lượng, sản lượng khí cung cấp.

Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, PV GAS chủ yếu tập trung cung cấp cho các đơn vị trong ngành, các dịch vụ như: vận chuyển khí bằng đường ống, sản phẩm khí, cấp khí thấp áp, CNG cho công nghiệp, CNG/LPG cho giao thông vận tải và khu đô thị, sản xuất ống, bọc ống. Các dịch vụ này luôn đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng, tiến độ của khách hàng và đóng góp vào doanh thu quý 1 của PV GAS.

Toàn cảnh Khu công nghệ chính GPP Cà Mau

PV GAS tiếp tục thực hiện bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) ngăn ngừa, thường xuyên, đột xuất và kiểm định hiệu chuẩn theo kế hoạch, đúng quy trình, có chất lượng và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định. Trong quý 1/2017 , toàn tổng công ty (TCT) đã hoàn thành 1.035 đầu việc BDSC ngăn ngừa và đột xuất; triển khai công tác chuẩn bị cho kế hoạch BDSC thường xuyên, dừng khí trong năm.

Năm 2017, toàn PV GAS có 56 dự án/đầu việc đầu tư xây dựng được triển khai, với số vốn giải ngân trên 5.300 tỷ đồng. Hiện công tác được triển khai theo kế hoạch, bám sát tiến độ, đảm bảo vốn cho dự án. Sự kiện lớn nhất của quý 1 là Dự án Nhà máy xử lý Khí Cà Mau đã cơ bản hoàn thành xây dựng lắp đặt, đang thực hiện tiền chạy thử và chạy thử dự án (đã đón dòng khí đầu tiên vào ngày 13/3/2017). Các dự án lớn khác vẫn đang được triển khai theo chỉ đạo của Tập đoàn như: Dự án cấp bù khí ẩm NCS cho GPP Dinh Cố, Dự án kho chứa LNG Thị Vải, Dự án đường ống dẫn khí NCS2 – giai đoạn 2, Dự án nâng cao hệ số thu hồi LPG tại Dinh Cố, Dự án thu gom, vận chuyển khí Cá Rồng Đỏ, Dự án thu gom, vận chuyển khí Sư Tử Trắng, Dự án đường ống dẫn khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt, Dự án nhập khẩu LNG khu vực Tây Nam Bộ…

Chương trình hành động, thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí vẫn là một trọng tâm hành động của PV GAS. TCT đã yêu cầu các đơn vị rà soát chi phí hoạt động SXKD, đăng ký kế hoạch tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong năm 2017 và xác định việc tiết giảm là một trong những chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch của từng đơn vị; phối hợp rà soát, cập nhật kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển đến 2025 và định hướng đến 2035 của PV GAS.

Lễ ký thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác đầu tư phát triển mỏ Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2 Lô 15.1 giữa PV GAS và PVEP

Bước vào quý 2/2017, PV GAS sẽ phải đối diện với nhiều thử thách trong bối cảnh dự báo giá dầu tiếp tục diễn biến phức tạp và khó dự đoán. Kế hoạch BDSC một số hệ thống khí lần lượt diễn ra trong tháng 5/2017 có ảnh hưởng đến sản lượng khí cấp vào bờ.

Để đảm bảo hiệu quả hoạt động, Ban Lãnh đạo PV GAS yêu cầu các đơn vị trong toàn TCT chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm trong SXKD như: Tăng cường công tác an toàn; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các bên trong dây chuyền khí, đặc biệt trong công tác dự báo ấn định, BDSC, đảm bảo vận hành an toàn, nhịp nhàng hệ thống nhằm giảm tối đa thời gian dừng, giảm cung cấp khí, huy động tối đa công suất hệ thống các bên; Kiểm soát, quản lý tốt chất lượng khí, sản phẩm khí từ khâu thượng nguồn đến hạ nguồn; Tối ưu các chế độ vận hành nhằm thu hồi các sản phẩm ở mức tối đa nhất; Đảm bảo hệ thống thiết bị luôn sẵn sàng, cung cấp khí khô tối đa cho các khách hàng trong điều kiện có thể.

Bên cạnh đó, PV GAS sẽ tăng cường công tác dự báo thị trường phục vụ cho công tác nhập khẩu, thu xếp nguồn hàng, cân đối tồn kho và tiêu thụ hàng, đưa ra quyết định thời điểm xuất, nhập kịp thời nhằm đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh thực hiện chiến lược kinh doanh bán lẻ, tăng thị phần, mở rộng thị trường và đảm bảo hiệu quả; Đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường tiêu thụ LPG, KTA, sản xuất ống thép, bọc ống. Nghiên cứu, thúc đẩy thị trường bằng việc trực tiếp tham gia đầu tư phát triển hộ tiêu thụ mới.

MP