close

PV Drilling phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” lần thứ Sáu

Hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, Tổng công ty CP Khoan & Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” từ ngày 01/11/2018 đến ngày 09/11/2018.

Đối tượng dự thi là người lao động đang làm việc tại PV Drilling hoặc tại các đơn vị thành viên PV Drilling, bao gồm khối văn phòng Tổng công ty, các chi nhánh, các công ty con, công ty thành viên của PV Drilling tính đến ngày 9/11/2018. Khối văn phòng Tổng công ty và mỗi chi nhánh, công ty thành viên được xem là một đơn vị khi xét giải phong trào.


Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trên website của PV Drlilling

Hình thức dự thi trực tuyến thông qua website PV Drilling. Bên cạnh phần câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức pháp luật, đề thi còn có phần sáng kiến pháp luật gồm một câu hỏi mở dưới dạng đóng góp ý kiến về những quy định, chính sách của pháp luật hoặc nội bộ Tổng công ty còn bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn công việc hoặc cuộc sống. Đây là phần câu hỏi để Ban tổ chức ghi nhận ý kiến của người lao động và những có đề xuất cải tiến phù hợp; đồng thời là cơ sở quyết định trao giải cho những bài thi có số câu trả lời đúng bằng nhau trong phần thi trắc nghiệm.

Nguyên Phương