close

PTSC duy trì tốt hoạt động kinh doanh các dịch vụ cốt lõi

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các hợp đồng cung ứng tàu chuyên dụng; dịch vụ căn cứ cảng; dịch vụ cung ứng và quản lý kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ cơ khí dầu khí; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí; dịch vụ khảo sát địa chấn, địa chất công trình và khảo sát sửa chữa công trình ngầm… cho các công ty và nhà thầu dầu khí.

Trong đó, dịch vụ cơ khí dầu khí của PTSC có sự tăng trưởng tốt, với doanh thu ước thực hiện năm 6 tháng đầu năm 2018 là 3.623 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch năm, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, PTSC tiếp tục tập trung hoàn thành phần công việc dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt (SVĐN) và chuẩn bị nguồn lực để thực hiện các dự án tiềm năng khác; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các dự án công trình công nghiệp trên bờ như: Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1, Dự án Nhà máy Kho cảng Hải Phòng, Dự án mở rộng Kho cảng Gò Dầu… đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ theo yêu cầu của khách hàng; tiếp tục tiếp cận, bám sát thông tin các dự án tiềm năng như Lạc Đà Vàng, Sư Tử Trắng FF – Giai đoạn 2, Báo Vàng, Kình Ngư Trắng/Vàng, Nam Du U Minh, Cá Voi Xanh xa bờ…

Bên cạnh đó, PTSC cũng đẩy mạnh việc tiếp cận và theo đuổi các dự án trên bờ bao gồm: Tổ hợp lọc hóa dầu Long Sơn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất mở rộng, Nhà máy điện đồng phát Hồ Tràm, nhà máy xử lý khí Báo Vàng, Dinh Cố GPP2 và các dự án tiềm năng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2018 PTSC duy trì tốt hoạt động kinh doanh các dịch vụ cốt lõi

Với dịch vụ cung ứng tàu chuyên dụng, trong 6 tháng đầu năm 2018, nhu cầu và khối lượng dịch vụ này vẫn duy trì ở mức thấp, cùng với đó các hợp đồng dài hạn giảm, đơn giá cho thuê tàu giảm và sức ép cạnh tranh đã làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của PTSC. Tuy nhiên, PTSC đã tăng cường sử dụng nguồn lực hiện có, hạn chế tàu thuê ngoài nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả hoạt động, nhờ đó, lĩnh vực này vẫn duy trì hoạt động tốt với doanh thu ước thực hiện năm 6 tháng đầu năm 2018 là 869 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm.

Các dịch vụ cốt lõi khác của PTSC cũng đạt kết quả kinh doanh khả quan. Trong 6 tháng đầu năm 2018, dịch vụ căn cứ Cảng Dầu khí, ước đạt doanh thu 758 tỷ đồng, đạt 56% kế hoạch năm, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí ước đạt doanh thu 475 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch năm, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước… PTSC tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, vận hành kho nổi FPSO Ruby II, FSO PTSC Biển Đông 1, FPSO Lam Sơn hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, thời gian uptime 6 tháng đầu năm 2018 đạt 100%.

Trong thời gian tới, PTSC tiếp tục nỗ lực duy trì, giữ vững thị trường dịch vụ hiện có; đẩy mạnh phát triển kinh doanh khu vực dầu khí, công nghiệp trên bờ và mở rộng phát triển thị trường ra nước ngoài; tận dụng triệt để tất cả các cơ hội để tăng cường chào thầu, đấu thầu cho các dự án tư nhân và nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, kể cả các lĩnh vực công nghiệp ngoài ngành dầu khí để mở rộng thị trường, tăng hiệu quả hoạt động.

Mai Phương