close

PMB: Lợi nhuận trước thuế năm 2016 đạt gần 26 tỷ đồng

Vào ngày 04/04/2017 đã diễn ra Phiên họp thường niên năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Bắc (PVFCCo North – mã chứng khoán PMB).

Phiên họp đã thông qua các báo cáo, kết quả hoạt động, phân phối lợi nhuận của năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

Theo đó, tuy năm 2016 là một năm khó khăn với thời tiết khắc nghiệt bất thường và thị trường phân bón cạnh tranh gay gắt, tuy nhiên PMB vẫn đạt được các kết quả ấn tượng: Tiêu thụ 200.405 tấn phân bón các loại, hoàn thành 108% kế hoạch năm; Đạt doanh thu 1.299 tỷ đồng, hoàn thành 102% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế 25,94 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm; chia cổ tức 12%; giữ vững được thị phần Đạm Phú Mỹ tại khu vực và có sự tăng trưởng rất tích cực trong kinh doanh các sản phẩm NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ…

Đoàn Chủ tịch điều hành tại Đại hội

Ông Nguyễn Hồng Vinh – Ủy viên HĐTV PVFCCo phát biểu tại Đại hội

Trong năm 2017, PMB đặt ra các chỉ tiêu chính: tiêu thụ 180.500 tấn phân bón các loại, doanh thu 1.254 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 19,56 tỷ đồng và tiếp tục chia cổ tức ở mức 12%.

PV