close

Phú Quốc POC hoàn thành kế hoạch năm 2016

 
Ngày 15/12/2016, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phu Quoc POC) tổ chức hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự hội nghị, về phía lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). có ông Phan Ngọc Trung, Thành viên Hội đồng Thành viên; ông Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc.

  Về phía đơn vị bạn có ông Đỗ Khang Ninh, Tổng giám đốc Công ty Đường ống khí Tây Nam.

Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất năm 2016, ông Lê Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Phu Quoc POC nhấn mạnh, trong năm 2016, Phu Quoc POC đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ, đạt yêu cầu chất lượng công việc đặt ra, với tinh thần tiết kiệm và phù hợp với các quy định, chính sách của Tập đoàn. 

Cụ thể, tiếp tục hỗ trợ Tập đoàn đàm phán các thỏa thuận thương mại với các bên đối tác về gói FID (FID package);tiếp tục hỗ trợ Tập đoàntrong việc đàm phán giá khí với các bên đối tác;hỗ trợ Tập đoàn chuẩn bị Chiến lược đấu thầu tổng thể(CS) và đàm phán với các bên đối tác.

Hỗ trợ các bênnhà thầu hoàn thiện các thoả thuận sửa đổiđối với các hợp đồng dầu khí(PSCs), thỏa thuận điều hành chung(JOAs), thỏa thuận hợp nhất Mỏ (UA), thỏa thuận phát triển chung(JDA), thỏa thuận điều hành chung diện tích phát triển chung (JDA-JOA).

Tập trung nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật địa chất, kế hoạch khoan (well planning) và thiết kế (sơ bộ và chi tiết)cho 4 giàn trung chuyển/giàn đầu giếng (HUBs/WHPs) giai đoạn đầu.

Về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Phu Quoc POC đã chủ động theo dõi, rà soát, tối ưu quá trình triển khai công việc, tiết giảm tối đa các chi phí dịch vụ, mua sắm, hoạt động của công ty, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về mua sắm, công khai, minh bạch và cạnh tranh. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị, văn phòng phẩm, sử dụng trụ sở làm việc, phương tiện đi lại, thiết bị làm việc đúng mục đích, đối tượng, phục vụ thiết thực cho công việc và theo đúng định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành.

Song song đó, Phu Quoc POC cũng đã xây dựng mô hình tổ chức cho giai đoạn phát triển dự án đảm bảo tính tinh gọn, sử dụng lao động một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc. Với những giải pháp thực hành tiết kiệm trên, tính đến thời điểm háng 12/2016, Phu Quoc POC đã tiết giảm được hơn 6 triệu USD, giảm 38% so với kế hoạch năm 2016 đã được Tập đoàn phê duyệt.

Kế hoạch năm 2017, Phu Quoc POC xây dựng nhiệm vụ trọng tâm theo hai phương án chắc chắn (FIRM) và dự phòng (Contingent). Phương án dự phòng chia làm 2 giai đoạn là: dự phòng chuẩn bị cho FID và dự phòng sau FID.

Đàm phán và đạt thỏa thuận về Chiến lược đấu thầu tổng thể (CS) với các bên đối tác nước ngoài để hoàn thiện gói quyết định đầu tư cuối cùng (FID package); hỗ trợ Tập đoàn và các bên đối tác trong việc hoàn thiện các thỏa thuận thương mại bao gồm hợp đồng mua bán khí (GSPA), hợp đồng vận chuyển khí (GTA), và hợp đồng bán khí; hoàn thiện dự thảo và tiến hành đàm phán hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ cho hợp đồng đấu nối và dịch vụ điều hành (TOSA).

Hoàn thiện và trình kế hoạch phát triển Mỏ (FDP) lên Ủy ban Quản lý, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Chính phủ Việt Nam để xin phê duyệt; hoàn thiện thiết kế giếng khoan cho bốn giàn trung chuyển/giàn đầu giếng; hoàn thiện bản dự thảo đặc điểm địa chất/kế hoạch khoan giếng cho bốn giàn trung chuyển/giàn đầu giếng; Hoàn thiện công tác Thiết kế và Xây dựng mô hình Thu nổ Địa chấn 3D.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 được Bộ Công thương trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, bằng khen của lãnh đạo Bộ Công thương và lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Thập Phó Tổng giám đốc PVN tổng quan về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2016, về những thuận lợi, khó khăn, những thành tích nổi bật đạt được trong năm. Trong những kết quả đó, có sự đóng góp không nhỏ của Phu Quoc POC; thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Thập ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Phu Quoc POC đối với Tập đoàn trong thời gian qua.

  Về kế hoạch năm 2017 và những năm tiếp theo, môi trường làm việc của Phu Quoc POC là môi trường quốc tế, nên Phó Tổng giám đốc PVN Nguyễn Quốc Thập lưu ý Phu Quoc POC phải có kế hoạch nhân sự quốc tế song song với kế hoạch sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, lãnh đạo công ty cần xây dựng kế hoạch cho từng cá nhân trong cả năm, để kịp thời theo dõi, thay đổi cho phù hợp yêu cầu công việc, để cùng nhau vượt qua giai đoạn đầy thách thức này.

Nguyễn Hiển