close

Petrovietnam nâng tầm văn hóa và nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ

Ngày 3/4, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai các chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy và Tổng Giám đốc Tập đoàn về nâng tầm văn hóa và nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Petrovietnam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo Văn hóa Petrovietnam, thành viên Tổ triển khai Đề án; lãnh đạo các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lãnh đạo, cán bộ các đơn vị trực thuộc, chi nhánh, ban quản lý dự án trực thuộc Tập đoàn. Hội nghị được triển khai trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại Hà Nội và 14 điểm cầu trên cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian qua, việc thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam được chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ từ Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn và sự đồng hành của các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị thành viên, đảm bảo được tính kiên trì, liên tục.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Đỗ Chí Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam cho biết, sau 05 năm, việc triển khai thực hiện Đề án đã đạt được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, đến từng người lao động Dầu khí về vai trò quyết định của văn hoá doanh nghiệp đối với chiến lược phát triển Tập đoàn và đơn vị; định hình được hệ giá trị cốt lõi; hệ thống các tài sản văn hóa của Petrovietnam. Kết quả là văn hóa dần thẩm thấu vào mọi hoạt động quản trị, điều hành doanh nghiệp, tái tạo văn hóa đi trước, tạo đà cho tái tạo kinh doanh và trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp, góp phần nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu của Tập đoàn ở trong nước và quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Đỗ Chí Thanh cũng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai vẫn còn những cá nhân/bộ phận/đơn vị chưa thực sự hiểu, xác định đúng và thực hành các giá trị văn hóa dầu khí một cách đồng bộ, nhất quán. Trong quá trình thực hiện/phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các bộ phận/ban/văn phòng/tổ chức/đơn vị, cấp trên - cấp dưới, trong nội bộ, với các cơ quan/tổ chức ngoài Tập đoàn vẫn còn có cá nhân/ban/văn phòng/đơn vị/tổ chức chưa nêu cao ý thức, còn né tránh trách nhiệm, gây chậm chễ, cản trở quá trình thực hiện nhiệm vụ, triển khai công việc.

Các điểm cầu trực tuyến

Chính vì vậy, thực hiện Kế hoạch số 407-KH/ĐU ngày 26/6/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa III (Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023)”; phát huy giá trị cốt lõi của văn hóa Petrovietnam, đảm bảo tính chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung; nhằm khẳng định mục tiêu phát huy, nâng tầm văn hóa Petrovietnam, để văn hóa thấm sâu trong mỗi người lao động, thành động lực thúc đẩy, hiện thực hóa Chiến lược xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trở thành Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng hàng đầu đất nước, khu vực; Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành chỉ thị về “Thúc đẩy các giải pháp thấm sâu, nâng tầm văn hóa Petrovietnam”, Tổng Giám đốc Tập đoàn ban hành chỉ thị về “Nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”.

Hội nghị đã nghe đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam truyền đạt nội dung hai chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Tổng Giám đốc Tập đoàn. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc Tập đoàn và các cán bộ quản lý tại các đơn vị triển khai nghiêm túc 04 nội dung chính gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, thống nhất nhận thức từ người đứng đầu đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động về các giá trị, tài sản văn hóa của Tập đoàn, đơn vị; Triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ, liên tục, hướng đích theo “Quy trình triển khai văn hóa doanh nghiệp tại đơn vị”; Xây dựng Cơ sở dữ liệu tri thức ngành Dầu khí; Hoàn thiện, cập nhật hệ thống văn bản, quy chế, quy trình, quy định nội bộ, chú trọng phổ biến, áp dụng thực hiện, nhất là cấp cơ sở và tới từng cán bộ, đảng viên, người lao động làm căn cứ thực thi văn hóa, phát triển doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn truyền đạt nội dung các chỉ thị

Trên cơ sở bồi đắp văn hóa nền tảng, làm giàu văn hóa bản sắc; với tinh thần người Dầu khí “Một đội ngũ - Một mục tiêu”, quyết tâm giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp, quyết liệt chống những biểu hiện tiêu cực, loại bỏ những yếu tố xấu, độc, không phù hợp. Thống nhất bộ máy, đầu mối triển khai, đảm bảo nguồn lực cho công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp, truyền thông và an sinh xã hội. Từ đó, tăng cường đào tạo văn hóa doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn; triển khai các hoạt động xã hội rộng khắp, đảm bảo mục tiêu, để bổ trợ, lan tỏa các giá trị văn hóa; lượng hóa các giải pháp trên trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể.

Về chỉ thị “Nâng cao văn hóa phối hợp trong thực thi nhiệm vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”, Tổng Giám đốc Tập đoàn yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định của Quy chế làm việc của Bộ máy điều hành Tập đoàn; “Quy tắc đạo đức” quy định trong Sổ tay văn hóa Petrovietnam.

Đề cao tính gương mẫu, tuân thủ của người đứng đầu các ban/văn phòng/tổ chức/đơn vị. Lãnh đạo/người đứng đầu đơn vị rà soát hệ thống quản lý, phân công/phân nhiệm, quy trình phối kết hợp trong công việc, thiết lập hệ thống quy trình chuẩn mực để CBNV, người lao động hiểu rõ phạm vi trách nhiệm của bản thân, gia tăng tốc độ phối/kết hợp. Lãnh đạo phải công tâm, khách quan trong sử dụng, phân công, đánh giá cán bộ đúng người, đúng việc.

Cá nhân/bộ phận/tổ chức/đơn vị xác định đúng vị trí, vai trò, trách nhiệm, hiểu rõ mục tiêu chung, tôn trọng và tuân thủ các quy định của tổ chức; không trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ; làm chủ công việc trong mọi hoàn cảnh, đảm bảo tần suất, tiến độ và chất lượng công việc; thực hiện đúng, hiệu quả cao, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, phân nhiệm. Phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể; trách nhiệm tập thể gắn liền với trách nhiệm cá nhân có liên quan.

Đề xuất giải pháp/giải quyết kịp thời mọi vướng mắc, mâu thuẫn; không gây mất đoàn kết nội bộ, phát sinh đơn thư, khiếu kiện; chủ động phối hợp, tôn trọng, hợp tác với các bên liên quan, không vượt cấp, bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong xử lý công việc cũng như trong quan hệ, để thực hiện công việc hiệu quả. Xây dựng quy định cụ thể thời gian, thời hạn xử lý công việc, các chế tài xử lý các hành vi thiếu tránh nhiệm, thiếu hợp tác trong giải quyết công việc.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe 07 tham luận có tính chuyên sâu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các Ban chuyên môn/Văn phòng Tập đoàn, giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên, chi nhánh, Ban QDLA.

Đồng chí Bùi Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Petrovietnam phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Minh Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Petrovietnam khẳng định, công tác tái tạo văn hóa trong toàn Tập đoàn đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần trực tiếp phục hồi, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đưa Tập đoàn vượt qua nhiều khó khăn thách thức, lập nên nhiều kỳ tích trong những năm qua. Đồng chí Bùi Minh Tiến nhấn mạnh, hai chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Tổng Giám đốc Tập đoàn có ý nghĩa rất quan trọng tại thời điểm này vì Tập đoàn đang đứng trước vận hội để trở thành một Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng trụ cột của đất nước. Vì vậy, đòi hỏi người lao động phải có sự phối hợp tốt hơn, trình độ phải cao hơn. Lãnh đạo Tập đoàn mong muốn, người lao động trong toàn Tập đoàn nâng cao ý thức trong văn hóa phối hợp công việc, để thực thi nhiệm vụ tốt hơn.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Sơn một lần nữa nhấn mạnh, với tinh thần “Một đội ngũ - Một mục tiêu” đang được lan tỏa, toàn Tập đoàn sẽ cùng nhau tiếp tục khai mở những cơ hội trong khó khăn, thách thức, làm mới động lực cũ và bổ sung động lực mới, đưa Tập đoàn vươn tới những đỉnh cao mới. Với phương châm “Tiếp nối nguồn lực, kiến tạo tương lai”, “đồng hành, đồng bộ, toàn diện, liên tục, hướng đích”, để nhận diện, kiên quyết loại bỏ các yếu tố xấu, độc, làm cản trở quá trình phát triển của Petrovietnam, giúp xây dựng phát triển Tập đoàn ổn định bền vững, luôn là niềm tự hào của người lao động Dầu khí, của đất nước.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn kết luận hội nghị

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn yêu cầu: “Mỗi người lao động Dầu khí cần biết, hiểu, thực hiện, làm mới, nâng tầm các giá trị văn hóa Petrovietnam; coi đó không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là quyền lợi, niềm tự hào mỗi người cần luôn tự nhắc bản thân để chủ động trong mọi hoàn cảnh, công việc, lấy đó là kim chỉ nam, định hướng trong mọi hoạt động. Chúng ta phải luôn nhận thức, ý thức đúng, đủ về vai trò của văn hóa”.

Đồng chí Lê Ngọc Sơn đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị sau Hội nghị tập trung triển khai, quán triệt, phổ biến 02 chỉ thị tại đơn vị/bộ phận phụ trách đến từng cấp cơ sở, cán bộ, đảng viên, người lao động. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, người lao động, thực hiện các giải pháp nhằm chuyển biến căn bản, khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, cản trở sự phát triển của Tập đoàn. Tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển “ngôi nhà chung Petrovietnam”.

Theo PVN