close

NT2 dự chi hơn 430 tỷ đồng tạm ứng cổ tức năm 2018

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa công bố quyết định của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu), tức mỗi cổ phiếu nhận 1.500 đồng.

Theo đó, NT2 dự kiến chi 431,82 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức trong đợt này. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 20/9 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 28/9.

Đối với chứng khoán đã lưu ký thì người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu có thể đến nhận cổ tức tại trụ sở công ty hoặc theo hình thức chuyển khoản tùy yêu cầu.

Nguồn tạm ứng cổ tức là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã được công bố, NT2 đạt tổng doanh thu hơn 4.029 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 503 tỷ đồng, tăng lần lượt 14 và 10% so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy trong 6 tháng, NT2 đã hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đặc biệt, quý 2 năm 2018, NT2 đạt lợi nhuận cao do hưởng lợi tỷ giá. Cụ thể trong quý 2 năm 2018, NT2 đạt sản lượng điện 1.264,2 triệu KWh, doanh thu thuần 2.008 tỷ đồng, tăng khoảng 13% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 282,8 tỷ đồng, tăng 41,4% so với cùng kỳ 2017.

Giao dịch cổ phiếu NT2 tương đối ít biến động trong thời gian qua, với mức giá xoay quanh khoảng hơn 26.000 đồng/cổ phiếu.

Mai Phương