close

Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn phấn đấu hoàn thành dự án hạ tầng cơ sở

 
Ngày 27/12/2016, tại Thanh Hóa, Ban quản lý dự án (QLDA) Công trình Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSPM) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 triển khai kế hoạch và hội nghị người lao động năm 2017.

Trong năm 2016, Công tác nạo vét lần đầu các công trình Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã hoàn thành và bàn giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường cho Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. NSPM đã tập trung triển khai hoàn công, hoàn thiện quyết toàn các dự án được giao như san lấp hoàn thiện mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn;

Đoàn Chủ tọa Hội nghị

Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hợp đồng hạng mục nạo vét lần đầu công trình biển (BoQ1 & BoQ2); Bàn giao hoàn thành dự án Khu 25ha cho Tổng công ty Petrosetco (bao gồm cả các gói thầu/ công việc dở dang); Quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 khu 25ha;…đồng thời phối hợp với tỉnh Thanh Hóa triển khai hoàn thiện các dự án xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ dự án Khu liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Trong năm qua, Công đoàn NSPM đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tập đoàn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam,… tổ chức tốt các hoạt động phong trào, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ; môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội…góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của NSPM.

Năm 2017, là giai đoạn cuối kết thúc dự án, NSPM sẽ tập trung triển khai quyết toán san lấp hoàn thiện mặt bằng Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn; Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán các hợp đồng hạng mục nạo vét lần đầu công trình biển (BoQ1 & BoQ2); quyết toán vốn đầu tư giai đoạn 1 Khu 25ha; Ứng vốn tiếp và phần phát sinh triển khai các hạng mục hạ tầng phục vụ dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận vốn ứng để làm việc với các Bộ Ngành, Chính phủ để Chính phủ hoàn trả số tiền mà PVN đã ứng trước triển khai Dự án hạ tầng cơ sở và vốn ứng trước cho tỉnh Thanh Hóa.

Đối với công tác bố trí việc làm cho người lao động, Ban Quản lý dự án đang khẩn trương và tích cực làm việc với Tập đoàn để xây dựng lộ trình chuyển giao và xem xét khả năng tiếp nhận, bố trí công việc cho các cán bộ sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Ban quản lý dự án.

Cũng tại Hội nghị, Phó Ban Xây dựng Tập đoàn Hoàng Bích Lan đã trao bằng khen của Tổng Giám đốc Tập đoàn cho các tập thể, cá nhân NSPM có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

Nguyễn Hoan