close

Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro lần thứ 50 bắt đầu làm việc

Chiều ngày 26/11, tại TP Vũng Tàu, Đoàn chuyên viên hai Phía đã chính thức khai mạc phiên làm việc để chuẩn bị nội dung cho phiên họp Hội đồng Liên doanh Vietsovpetro lần thứ 50.

Đoàn chuyên viên Phía Việt Nam do đồng chí Nguyễn Quốc Thập – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm trưởng đoàn; Phía Nga do ông Dashevskii A.V. – Phó Tổng Giám đốc AO Zarubezhneft làm trưởng đoàn.


Toàn cảnh buổi làm việc

Đến tham dự buổi khai mạc phiên làm việc, ngoài các thành viên của Đoàn chuyên viên hai Phía gồm cán bộ các ban chuyên môn của Petrovietnam và Zarubezhneft, còn có Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban Bộ máy điều hành, các đơn vị thành viên và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội của Vietsovpetro.


Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro trong 10 tháng đầu năm 2018

Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm – Tổng Giám đốc Vietsovpetro đã phát biểu chào mừng và báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietsovpetro trong 10 tháng đầu năm 2018. Theo báo cáo, trong 10 tháng đầu năm, Vietsovpetro đã khai thác được tổng sản lượng dầu và condensate là 3.436.285 tấn, hoàn thành 101,6% kế hoạch (kế hoạch 10 tháng là 3.383.246 tấn).

Về công tác tìm kiếm thăm dò tại Lô 09-1: đã kết thúc thi công 7 giếng – đạt 100% kế hoạch với tổng số chiều dài khoan 18.436 mét. Tổng trữ lượng gia tăng (địa chất/thu hồi) trong 10 tháng đầu năm 2018 đạt 7.158/2.039 nghìn tấn.

Ngoài ra, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính còn lại đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đã được giao, trong đó khai thác khí thiên nhiên đạt 155,99 triệu m3 (137,7% kế hoạch), cung cấp khí vào bờ đạt 1.180,8 triệu m3(135,3% kế hoạch). Đặc biệt, doanh thu bán dầu-condensate trong 10 tháng đạt 1.918,2 triệu USD (147,3% kế hoạch) và từ cuối tháng 8/2018 Vietsovpetro đã hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm 2018.

Dự kiến Viesovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức và toàn diện các chỉ tiêu về sản xuất cũng như về kinh tế tài chính năm 2018, như: khai thác dầu/condensate 4.053,9 nghìn tấn (101,5% kế hoạch), khai thác khí thiên nhiên 180,86 triệu m3 (142,9% kế hoạch), gia tăng trữ lượng (địa chất/thu hồi) 11.678/3.169 nghìn tấn (110% kế hoạch), khoan khai thác 10 giếng (125% kế hoạch) với tổng chiều dài khoan là 33.774 mét (118,9 % kế hoạch), cung cấp về bờ 1.335,40 triệu m3, trong đó từ Lô 09-1 là 305,16 triệu m3 (108,8 % kế hoạch), doanh thu bán dầu 2.284,935 triệu USD (đạt 148% kế hoạch).

Về chương trình sản xuất, kế hoạch tài chính năm 2019, Vietsovpetro đã trình dự thảo đến hai Phía, đồng thời đề nghị đoàn chuyên viên hai Phía trong thời gian Hội đồng 50 xem xét, ủng hộ các đề xuất về các giải pháp đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các chế độ chính sách cho người lao động mà Vietsovpetro đã trình hai Phía, báo cáo lãnh đạo hai Phía và Hội đồng 50 ra Nghị quyết để Vietsovpetro có cơ sở triển khai thực hiện.


Đoàn chuyên viên Phía Việt Nam

Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro lần thứ 50 sẽ phê duyệt chương trình sản xuất, kế hoạch tài chính, tình trạng bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường, quản lý nhân sự… của Vietsovpetro năm 2019 và các chương trình về xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn các công trình biển giai đoạn 2019 – 2020.


Đoàn chuyên viên Phía Nga

Dự kiến Phiên họp chuyên viên sẽ tiến hành trong 10 ngày để hoàn thành toàn bộ các nội dung cho phiên họp chính thức của Hội đồng sẽ diễn ra vào ngày 6/12/2018.

 

Sau lễ khai mạc, các tổ công tác của chuyên viên hai Phía bắt đầu làm việc.

Tin & Ảnh: A.P – Đ.H