close

Kaizen tạo ra nhiều cải tiến, sáng kiến cho BSR

Kể từ tháng 5/2013, chương trình Kaizen được áp dụng tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Đến nay, Kaizen vẫn luôn được CBCNV BSR thực hiện thường xuyên, liên tục và ngày càng có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Theo số liệu thống kê của Ban Kaizen BSR, với 63 cải tiến Kaizen của quý I/2018 được đề xuất khen thưởng đã đem lại lợi ích bằng tiền cho công ty ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Trong đó có 8 cải tiến mang lại lợi ích lớn (từ 100 triệu đồng trở lên), 44 cải tiến mang lại lợi ích nhỏ và vô hình, 11 ý tưởng khả thi.


CBCNV BSR luôn tích cực thực hiện sáng kiến, cải tiến trong sản xuất kinh doanh.

Quý I/2018, các sáng kiến, cải tiến áp dụng Kaizen vào công việc tại BSR đã được đánh giá cao. Cụ thể, Ban ATMT có 4 cải tiến thành công, 5 ý tưởng khả thi; Ban BDSC có 15 cải tiến thành công; Ban ĐĐSX có 1 cải tiến thành công; Ban KTTB có 2 cải tiến thành công; Ban NCPT có 3 cải tiến thành công; Ban VHSX có 9 cải tiến thành công và 4 ý tưởng khả thi; Văn phòng có 1 ý tưởng khả thi.

Một số ý tưởng của các CBCNV gửi về Ban Kaizen được đánh giá tốt như: “Sử dụng nước ngọt để làm sạch nước biển nhằm hạn chế ăn mòn bên trong bể chứa bọt chữa cháy tại khu vực Jetty P3”, “Sử dụng các lọc nước sạch thải bỏ từ U31 để lấp các hố, vũng nước, ổ gà tại bãi đất trống U57, tuyến đường đất xung quanh Flare và các nơi khác”, “Sử dụng cát và than hoạt tính thải bỏ qua quá trình lọc nước để trộn với đất trồng cây”, “Thiết kế và tạo dụng cụ chuyên dụng (special tool) để căn chỉnh và hiệu chuẩn áp suất và độ chân không tại công trường cho các van PVV (pressure vent valve) của các bể chứa trong NMLD Dung Quất”…

Các kỹ sư, chuyên viên, công nhân kỹ thuật của NMLD Dung Quất luôn thực hiện Kaizen một cách thường xuyên, liên tục và ngày càng có nhiều sáng kiến, cải tiến trong công việc. Đây là hoạt động thiết thực không chỉ nhằm tiết giảm chi phí cho BSR mà còn giúp cho công việc quản lý, sản xuất, vận hành đơn giản hơn, nhanh hơn, an toàn hơn, tiện ích hơn và hiệu quả hơn.

PV