close

IPO Lọc dầu Dung Quất: Thêm động lực gắn bó người lao động

Chiều 30/5, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức hội nghị Người lao động (bất thường) nhằm lấy ý kiến của người lao động tham gia, hoàn thiện dự thảo phương án cổ phần hóa Công ty.

Hội nghị đã nghe ông Trần Ngọc Nguyên, Tổng giám đốc Công ty trình bày nội dung chính của dự thảo phương án cổ phần hóa BSR. Theo đó, BSR đang đợi Bộ Công Thương phê duyệt giá trị doanh nghiệp làm căn cứ để tính giá trị cổ phiếu. Theo quy định của pháp luật hiện hành, người lao động BSR được mua 0,07% cổ phần Công ty. Việc sở hữu cổ phần Công ty nhằm gắn kết người lao động làm việc, cống hiến nhiều hơn nữa; đồng thời mang lại các giá trị lợi tức cho người lao động.


Hội nghị Người lao động BSR với nội dung chính là thông tin quá trình cổ phần hóa

Cuối năm nay, BSR sẽ tiến hành IPO. Dự kiến Công ty sẽ bán khoảng 4% cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Các năm tiếp theo, BSR tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để phát triển hóa dầu, nâng cao giá trị sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Hội nghị cũng đã thông qua tên gọi, hình thức pháp lý và ngành nghề kinh doanh sau cổ phần hóa; thông qua cơ cấu tổ chức, phương án sắp xếp lao động; hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ; phương án bán cổ phần ưu đãi cho người lao động; thông qua phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; định hướng kinh doanh 5 năm tới sau cổ phần và dự thảo điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty sau cổ phần hóa.


Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên phát biểu tại hội nghị

Sản lượng sản xuất lũy kế của BSR từ khi nhà máy đi vào hoạt động đến 5 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 47 triệu tấn với doanh thu gần 40 tỉ USD. Trong đó, lũy kế số tiền nộp ngân sách nhà nước trên 7 tỉ USD, gấp 2 lần tổng mức đầu tư (3 tỉ USD). Theo đó, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn đầu tư của chủ sở hữu (ROE) đạt 8,67%; tỉ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu (ROA) đạt 4,81%; hệ số bảo toàn vốn là 1,091 (>1 thể hiện việc bảo toàn và phát triển vốn).

Năm 2015, tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của BSR đạt 21% (năm 2016 con số này là 14%), đây là những tín hiệu cực kỳ lạc quan để BSR cổ phần hóa thành công.

BSR