close

Đảng bộ PTSC - “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình phát triển

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp giữ vị trí then chốt. Năm 1993, Đảng bộ Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) được thành lập, là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình phát triển của PTSC.



Đảng bộ PTSC - “Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình phát triển

Đảng bộ PTSC đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì tại Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020
Đểm nổi bật nhất có thể thấy trong Đảng bộ PTSC là tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, thống nhất trong toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động (NLĐ). Khi cán bộ, đảng viên, NLĐ có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, mọi vấn đề khó khăn nhất đều có thể vượt qua. Điều đó được minh chứng, các tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn PTSC luôn chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ PTSC, nỗ lực bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mục tiêu phát triển, đóng góp quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của PTSC trong suốt 30 năm phát triển.

Để có thể làm được điều đó, Đảng ủy PTSC đã có những chỉ đạo quyết liệt về chủ trương, đường lối, chính sách, có sự giám sát thực hiện một cách chặt chẽ, kết hợp với công tác dân vận, truyền thông nội bộ sâu sát và thiết thực. Khi tập thể Đảng bộ đoàn kết, thống nhất phương thức thực hiện, mọi chủ trương đưa ra đều được thực hiện thông suốt. Các đơn vị của PTSC đều có các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Khi Đảng ủy PTSC lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ xuống cho các chi bộ, đảng bộ, trước tiên các cấp ủy phải quán triệt, sau đó truyền đạt toàn bộ chủ trương cho tất cả các cán bộ, đảng viên ở từng chi bộ, đảng bộ.

Đặc biệt, tại Đảng bộ PTSC, việc sinh hoạt chi bộ được thực hiện với chủ trương lồng ghép cùng các hoạt động SXKD. Ví dụ, trong cuộc họp của chi bộ bộ phận văn phòng, chi ủy sẽ có một chủ đề chính về chuyên môn để thảo luận; trước khi đi vào thảo luận, chi ủy sẽ phổ biến các chủ trương mới có liên quan. Ngoài ra, cuộc sinh hoạt chi bộ còn kết hợp tuyên truyền các chương trình học tập nghị quyết, cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các chương trình hoạt động của các đoàn thể... Hầu hết đảng viên của PTSC đều là những nhân sự nòng cốt, giữ vị trí quan trọng trong từng bộ phận, từng tổ chức đoàn thể. Từ các cán bộ đảng viên chủ chốt, CBNV-NLĐ ở mọi đơn vị, mọi bộ phận đều được quán triệt sâu sắc các chủ trương, chỉ thị, chương trình hoạt động, định hướng SXKD của đơn vị. Với công tác kiểm tra, giám sát, CBNV-NLĐ sẽ được sự hỗ trợ, hướng dẫn, bám sát các nhiệm vụ được giao. Đó cũng chính là cách để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể cán bộ, đảng viên, NLĐ PTSC.

PTSC là doanh nghiệp có hoạt động đặc thù trên nhiều công trình biển, các phương tiện nổi, thậm chí là các dự án ở nước ngoài. Làm thế nào để việc sinh hoạt chi bộ hoặc tham gia đoàn thể chính trị - xã hội của CBNV-NLĐ đang công tác được thuận lợi chính là một trong những vấn đề mà Đảng ủy PTSC trăn trở nhiều năm.

Trước đây, khi chưa có chủ trương về phương pháp sinh hoạt trực tuyến, tất cả cán bộ, đảng viên được yêu cầu phải tập trung sinh hoạt trực tiếp khiến việc sắp xếp tổ chức sinh hoạt khá khó khăn. Các chi ủy phải cố gắng sắp xếp sao cho được hơn một nửa số lượng đảng viên có thể tham gia, như vậy mới đạt tiêu chuẩn của một buổi sinh hoạt. Các cán bộ đang làm việc trên biển sẽ được phổ biến bằng phương pháp gửi tài liệu mềm qua email hoặc hệ thống mạng nội bộ. Những cán bộ PTSC làm việc tại dự án được sắp xếp sinh hoạt ghép tại các đơn vị liên danh thuộc dự án đó. Tuy gặp nhiều khó khăn, song nền nếp sinh hoạt luôn được giữ vững, nghiêm túc, chất lượng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong những hoàn cảnh, điều kiện đặc thù.


Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng và sơ kết công tác 9 tháng năm 2020 của Đảng bộ PTSC

Kể từ đầu năm 2023, theo chỉ đạo từ Công văn số 962-CV/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ PTSC đã nghiêm túc quán triệt, triển khai Hướng dẫn 03-HD/TW của Ban Bí thư trong cấp ủy, tổ chức đảng, qua đó chỉ đạo các chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện theo hướng dẫn về thí điểm sinh hoạt trực tuyến và sinh hoạt theo tổ đảng. Vừa qua, Đảng bộ PTSC đã đăng ký với Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về thí điểm sinh hoạt trực tuyến cho 3 chi bộ. Đây là giải pháp giúp Đảng bộ PTSC có thể sớm khắc phục khó khăn trong sinh hoạt và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn, quy định theo Hướng dẫn số 03-HD/TW ban hành cuối năm 2022.

Có thể thấy, sau 30 năm với không ít thăng trầm, Đảng bộ PTSC đã lãnh đạo, xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín, với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao là trụ cột, đồng thời phát triển các dịch vụ ra ngoài ngành Dầu khí, ngoài nước phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng của PTSC và các đơn vị trực thuộc. PTSC đã từng bước phát triển, khẳng định vị thế nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí, công nghiệp chất lượng cao hàng đầu Việt Nam, uy tín trong khu vực và thế giới; từng bước gia tăng thị phần dịch vụ ngoài ngành, ngoài nước, dựa trên lợi thế cạnh tranh riêng.

Đóng góp lớn vào những thành quả của PTSC là sự đoàn kết nội bộ, một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác tổ chức. Các cấp ủy và mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, PTSC phát triển vững mạnh. Các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... đều đoàn kết, tương trợ, phối hợp với nhau xây dựng và triển khai các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, hướng tới mục tiêu chung là là xây dựng PTSC thành một khối đoàn kết thống nhất, hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD được giao.

Sau 30 năm với không ít thăng trầm, Đảng bộ PTSC đã lãnh đạo, xây dựng PTSC trở thành thương hiệu quốc tế uy tín, với lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao là trụ cột, đồng thời phát triển các dịch vụ ra ngoài ngành Dầu khí, ngoài nước phù hợp với năng lực và thế mạnh riêng của PTSC.

Trúc Lâm