close

Đảng bộ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổng kết hoạt động năm 2017

Ngày 2/1/2018 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Đảng bộ.

Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ Công ty Mẹ và đồng chí Vũ Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty Mẹ chủ trì hội nghị.

Đảng bộ Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hiện có 69 tổ chức đảng trực thuộc các cấp với 945 đảng viên. Trong bối cảnh năm 2017, Tập đoàn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, từ sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất của tập thể đảng viên, cán bộ, công nhân viên, Tập đoàn đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Hội nghị tổng kết đánh giá công tác năm 2017 của Đảng bộ Công ty Mẹ – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trong đó, Đảng bộ Công ty Mẹ đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2017, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức trước kế hoạch. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,32 triệu tấn, vượt 1,51 triệu tấn, trong đó khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, khai thác khí đạt 9,89 tỷ m3. Sản xuất điện đạt 20,53 tỷ kWh, sản xuất đạm đạt 1,67 triệu tấn, sản xuất xăng dầu đạt 6,24 triệu tấn.

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 nghìn tỷ đồng hoàn thành kế hoạch cả năm trước 36 ngày. Nộp ngân sách Nhà nước gần 98 nghìn tỷ đồng hoàn thành kế hoạch cả năm trước 2 tháng. Lợi nhuận sau thuế đạt 31,9 nghìn tỉ đồng.

Bộ máy điều hành Công ty mẹ Tập đoàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, quán triệt Nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, tham mưu, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động của Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Tập đoàn đang triển khai công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai thực hiện theo chương trình kế hoạch đề ra, công tác an ninh quốc phòng, an toàn môi trường, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Tập đoàn cũng đang tập trung xử lý, khắc phục khó khăn vướng mắc phát sinh trong các dự án lớn. Đặc biệt tập trung xử lý 5 dự án yếu kém theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các công tác xây dựng Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác thực hiện các kế hoạch, chỉ thị của Đảng ủy Tập đoàn; kiện toàn tổ chức Đảng, quản lý đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội đều được Đảng ủy Công ty Mẹ triển khai tổ chức thực hiện trong toàn đảng bộ theo đúng chương trình đề ra một cách nghiêm túc, đầy đủ.

Tại Hội nghị, các ủy viên Ban chấp hành (BCH) đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Đảng bộ. Các ý kiến tập trung vào trao đổi, đưa ra các giải pháp tháo gỡ, xử lý cho các dự án khó khăn của Tập đoàn, khắc phục những tồn tại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các giải pháp cho công tác tái cơ cấu Tập đoàn và các đơn vị thành viên, đặc biệt là cách thức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 trong bối cảnh còn nhiều thách thức đối. Hội nghị cũng đã thông qua Chương trình công tác của BCH Đảng bộ năm 2018.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Đảng bộ Công ty Mẹ nhấn mạnh, năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, năm thứ 3 thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Trong bối cảnh Tập đoàn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, Đảng bộ Công ty Mẹ cần đặc biệt chú trọng làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động để thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đề ra. Đồng chí Đinh Văn Sơn mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty Mẹ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực hết mình, duy trì thành quả đã đạt được trong năm 2017 để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, đảm bảo phát triển Tập đoàn ổn định, bền vững.

Hiền Anh