close

Đạm Cà Mau tiết kiệm hàng chục tỷ đồng từ việc trả nợ trước hạn

Với việc sản xuất ổn định, đặc biệt nhà máy Đạm Cà Mau cán mốc 5 triệu tấn sản lượng trong tháng 5/2018 và tình hình kinh doanh thuận lợi đã giúp Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC-HoSE: DCM) hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng sản xuất và tiêu thụ. Trong 2 quý đầu năm, PVCFC hoàn thành 59% kế hoạch doanh thu và 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Sáu tháng đầu năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của PVCFC tương đối thuận lợi

Sáu tháng đầu năm 2018 tình hình sản xuất kinh doanh của PVCFC tương đối thuận lợi do giá bán phân bón tăng và công ty đã chủ động tăng cường quản lý chi phí sản xuất, giúp cho hiệu quả sản xuất kinh doanh được duy trì, cụ thể: sản lượng sản xuất đạt 400,36 nghìn tấn, đạt 53,3% kế hoạch năm 2018, sản lượng tiêu thụ phân bón các loại đạt 486,907 tấn, đạt 57,9% kế hoạch năm 2018. Lũy kế 6 tháng đầu năm doanh thu thuần đạt 3.342 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 60,81% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế là 435,5 tỷ đồng đạt 63,6% so với kế hoạch năm 2018.

Đặc biệt, trong tháng 7/2018, PVCFC đã thực hiện tái cơ cấu khoản nợ vay ngoại tệ, chủ động trả nợ trước hạn 50 triệu USD để hạn chế rủi ro do biến động tỷ giá. Với việc trả trước hạn khoản vay này, Đạm Cà Mau sẽ giảm được chi phí lãi vay khoảng 10,3 triệu USD. Công ty đã thực hiện việc trả nợ trước hạn trước khi NHNN điều chỉnh tỷ giá cơ bản USD/VND và đã tiết kiệm gần 10 tỷ đồng do tỷ giá tăng ngay sau đó.

P.V