close

Công văn của Công đoàn DKVN kêu gọi toàn thể CBCNVCLĐ phát huy truyền thống vì sự phát triển của Tập Đoàn DKVN

Ngày 05/09/2017, Bà Nghiêm Thùy Lan – Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã gửi Công văn số 516/CĐDK -TGNC về việc Kêu gọi CBCNVCLĐ phát huy truyền thống, giữ vững niềm tin, cống hiến hết mình vì sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Nội dung công văn trong đường link bên dưới:

170905-CV516 CDDK Kêu gọi CBCNVCLĐ vì sự phát triển của TĐ DKVN