close

Công ty Khí Cà Mau nhận Cờ thi đua của Bộ Công an

Thừa uỷ quyền của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về việc trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017, Công ty Khí Cà Mau (KCM) đã long trọng tổ chức buổi lễ nhận Cờ thi đua của Bộ Công an cho tập thể công ty KCM và Bằng khen của UBND tỉnh Cà Mau cho ông Thái Doãn Ân – Trưởng phòng An toàn môi trường.

Chủ trì buổi lễ là Đại tá Đỗ Chí Công – Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo các phòng chức năng như PA-81, PA-88, PV11, PX15, PV-28 và Công an huyện U Minh.

KCM nhận khen thưởng của Bộ Công an

Đại tá Đỗ Chí Công đánh giá cao về các thành tựu đã đạt được và đóng góp của KCM cho tỉnh Cà Mau trong các năm qua. Đồng chí cũng đã đưa ra ý kiến chỉ đạo cho các phòng chức năng của Công an tỉnh và KCM để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Phúc Tụê – Giám đốc KCM đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống để hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cũng như đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.

Ông Thái Doãn Ân – Trưởng phòng An toàn môi trường KCM nhận Bằng khen của UBND tỉnh

Cùng chủ đề phối hợp an toàn, KCM vừa tổ chức Hội thảo An toàn trong Vận hành và BDSC để các Bộ phận khối sản xuất cùng chia sẻ, kịp thời tháo gỡ các “nút thắt” và tìm kiếm cơ hội, đề xuất các giải pháp cải tiến hệ thống quản lý an toàn.

Với phương châm “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, năm 2018 là năm thứ 12 KCM vận hành an toàn công trình đường ống dẫn khí PM3 Cà Mau, đồng thời tiếp nhận vận hành an toàn Nhà máy xử lý khí Cà Mau (GPP) với công nghệ hiện đại nhất hiện nay, có hiệu suất thu hồi LPG và condensate gần như tuyệt đối.

Người lao động KCM đóng góp ý kiến tại Hội thảo

Để đạt được thành công đó, hệ thống quản lý an toàn luôn là yếu tố xương sống xây dựng nên nền “Văn hóa an toàn để nhận thức an toàn và hành động an toàn” cho toàn thể CBCNV. Nội dung của cuộc hội thảo bao gồm 4 chuyên đề: Các quy định về an toàn trong vận hành, BDSC của PV GAS, Công tác quản lý điều độ khí, Công tác quản lý an toàn nhà thầu, Công tác BDSC và các đề xuất… Hội thảo đã ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các CBCNV nhằm nâng cao hơn nữa công tác an toàn, triển khai các vấn đề cần điều chỉnh trong thời gian tới.

Cũng trong buổi Hội thảo, KCM đã tiến hành cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện và hiệu lực của Hệ thống quản lý, các thay đổi ảnh hưởng đến Hệ thống quản lý An toàn – Chất lượng – Môi trường.

P.V