close

Công đoàn Dầu khí Việt Nam quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ VI

Ngày 14/6, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tổ chức Hội nghị Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BTV Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Nguyễn Mạnh Kha, Phó Chủ tịch CĐ DKVN; đồng chí Trần Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Cựu chiến binh Tập đoàn; cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn trực thuộc và các cán bộ công đoàn chuyên trách.

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan cho biết, Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 đã thành công, thông qua nhiều văn kiện quan trọng với nhiều điểm mới, bám sát chiến lược, kế hoạch phát triển của Tập đoàn cũng như các đơn vị. Đồng thời, Đại hội đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng cũng như quá trình phát triển của phong trào CNVCLĐ ngành Dầu khí và tổ chức Công đoàn. Nghị quyết Đại hội VI CĐ DKVN có rất nhiều điểm mới, toàn diện, sâu sắc, phản ánh đúng tiến trình phát triển, hội nhập của tổ chức Công đoàn khu vực và thế giới; phù hợp với sự phát triển của phong trào công đoàn, CNVCLĐ của ngành Dầu khí. Nghị quyết đã chỉ ra các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của ngành Dầu khí, của phong trào CNVCLĐ của Việt Nam.

Đồng chí khẳng định, việc quán triệt Nghị quyết Đại hội VI CĐ DKVN là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng để tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống công đoàn; tạo sự đồng thuận cao cho đội ngũ cán bộ công đoàn và đội ngũ người lao động; động viên người lao động phát huy truyền thống, bản lĩnh của người Dầu khí, đoàn kết và hành động, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, chung tay xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha báo cáo quán triệt Nghị quyết 

Thay mặt BCH Công đoàn khóa VI, đồng chí Nguyễn Mạnh Kha tổng kết các công tác đã đạt được của BCH khóa V và đề ra các phương hướng, chương trình hoạt động toàn khóa; báo cáo kết quả Hội nghị BCH CĐ KDVN khóa VI. Khẩu hiệu hành động của Đại hội CĐ DKVN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023 là “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vì lợi ích đoàn viên, người lao động”.

Toàn cảnh hội nghị

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra 33 Ủy viên Ban Chấp hành; 9 Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; 7 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra CĐ DKVN khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam gồm 8 đồng chí.

Báo cáo cũng nêu rõ, trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới sẽ có nhiều phức tạp khó lường, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng 4.0 tiếp tục tác động sâu sắc đến hoạt động Công đoàn và đời sống việc làm của người lao động. Bên cạnh đó, Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới sẽ mang đến nhiều cơ hội và thách thức, trong đó yêu cầu tổ chức Công đoàn phải vừa xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, vừa tham gia tích cực đảm bảo tốt các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc củng cố xây dựng vị thế của tổ chức Công đoàn sao cho tương xứng với chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Tập đoàn và từng đơn vị thành viên; xây dựng được sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động trong đội ngũ người lao động Dầu khí trước mọi khó khăn.

Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng đề ra, bám sát vào nhiệm vụ SXKD của Tập đoàn và tình hình CNLĐ, hoạt động của CĐ DKVN trong nhiệm kỳ 2018-2023 tập trung chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên và người lao động với phương châm “quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNLĐ Dầu khí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao; phát động và tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đối ngoại, duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức Công đoàn Dầu khí Quốc tế và Công đoàn các nước để tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho hoạt động của CĐ DKVN và tiếp tục đẩy mạnh công tác an sinh xã hội.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, CĐ DKVN đã tổ chức khen thưởng các đơn vị đạt giải cao trong Hội thao ngành Dầu khí năm 2018, khu vực phía Nam.

Các đơn vị nhận giải thưởng cổ động viên, vận động viên tham gia nhiệt tình nhất

Các đơn vị nhận giải Khuyến khích toàn đoàn

Các đơn vị nhận giải Nhì toàn đoàn

Công đoàn Vietsovpetro nhận giải Nhất toàn đoàn

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Vương Tâm