close

Cổ phiếu POW giao dịch trung bình trên 2 triệu cổ phiếu/phiên trong tháng 10

Trong tháng 10, cổ phiếu của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) là POW tiếp tục giữ vị trí số một về khối lượng giao dịch và vượt trội so với các cổ phiếu ngành điện niêm yết khác, với khối lượng giao dịch trung bình đạt 2.076.839 cổ phiếu/phiên.

Với tình hình thị trường không tích cực trong tháng 10 khi các chỉ số VN-Index, HNX-Index và UpCom đều giảm điểm, xu thế giao dịch cổ phiếu ngành điện trong tháng 10 là kém tích cực khi chỉ có 6/28 cổ phiếu ngành điện niêm yết tăng giá với mức tăng thấp và tập trung ở những cổ phiếu có quy mô vừa và nhỏ trong khi có đến 18/28 cổ phiếu giảm giá với mức giảm trung bình.

Cổ phiếu POW giao dịch trung bình trên 2 triệu cổ phiếu/phiên trong tháng 10

POW tiếp tục giữ vị trí số một về khối lượng giao dịch và vượt trội so với các cổ phiếu ngành điện niêm yết khác. Khối lượng giao dịch trung bình của cổ phiếu POW trong tháng 10 đạt 2.076.839 cổ phiếu/phiên, cao hơn 5 lần so với cổ phiếu đúng thứ 2 là PPC với 392.281 cổ phiếu/phiên, cổ phiếu có khối lượng giao dịch đứng thứ 3 trong tháng là NT2 với 190.250 cổ phiếu/phiên.

Trong tháng 10, các nhà máy điện thuộc PV Power đều vận hành ổn định, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu điều động của A0. Trong đó, các nhà máy điện của PV Power sản xuất được 1.423,78 triệu kWh, đạt doanh thu hơn 2.014 tỷ đồng. Nhiều nhà máy đã vượt kế hoạch tháng cả về sản lượng điện cũng như doanh thu: Nhà máy Thủy điện Nậm Cắt, Nhà máy Thủy điện Hủa Na, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Đặc biệt, Nhà máy Thủy điện Hủa Na đã về đích trước 2 tháng kế hoạch cả năm về sản lượng điện và doanh thu.

Trong tháng 11, PV Power tiếp tục vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả các nhà máy điện. Dự kiến, sản lượng điện trong tháng là 1.762,83 triệu kWh và doanh thu ước đạt 2.552,56 tỷ đồng. Việc tiếp tục duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy điện sẽ tạo tiền đề giúp PV Power về đích các chỉ tiếu kế hoạch của cả năm 2018.

H.A