close

Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan được bầu vào BCH Tổng LĐLĐVN khóa XII

Ngày 25/9, Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII đã bầu 161 đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) khóa XII. Đồng chí Nghiêm Thùy Lan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành khóa mới.

Cùng với đồng chí Nghiêm Thùy Lan, đồng chí Trần Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Hành chính Nhà máy Đạm Phú Mỹ, cũng được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là Đại hội đổi mới về mặt tư duy trong tổ chức và hoạt động công đoàn, đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


Đoàn Đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam tham dự Đại hội có 8 đồng chí đại diện cho hơn 60 ngàn người lao động dầu khí, gồm: Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan; Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha; Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng; Phó truỏng Phòng Hành chính Nhà máy Đạm Phú Mỹ Trần Thị Thanh Nga; Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt; Chủ tịch Công đoàn BSR Khuất Thị Lê; Chủ tịch Công đoàn PTSC Nguyễn Trần Toàn; Chủ tịch Công đoàn PV OIL Đoàn Duy Công.


Các đại biểu CĐ DKVN tham gia biểu quyết bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham gia thảo luận cùng Đại hội các vấn đề lớn như: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật; Công đoàn Việt Nam và việc làm của người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…


Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan tham gia phát biểu trong Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”

Đặc biệt, trong Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước” thuộc chương trình Đại hội, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan, đại diện cho người lao động Dầu khí đã có kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về một số vấn đề của người lao động dầu khí trong bối cảnh mới.


Đoàn Đại biểu CĐ DKVN làm việc tại tổ

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng tham gia thảo luận tại tổ theo các chủ đề đại hội đưa ra, cũng như đóng góp ý kiến vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, Nghị quyết và các văn bản quan trọng khác của Đại hội.

Hiền Anh