close

BSR tuyên truyền về an toàn làm việc trong không gian hạn chế

Sáng 10/7, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức tuyên truyền định kỳ với nội dung làm việc trong không gian hạn chế.

Đầu mỗi tháng, BSR thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện an toàn, cung cấp các kiến thức về an toàn lao động khi làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Gần 150 nhân sự nhà thầu tập kết tại cổng A1 NMLD Dung Quất chuẩn bị nghe tuyên truyền

Đo nồng độ khí trước khi làm việc trong không gian hạn chế

Các nội dung tuyên truyền luôn đảm bảo 3 tiêu chí: dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm. Với chủ đề “An toàn làm việc trong không gian hạn chế”, BSR đã cung cấp cho gần 150 nhân sự các nhà thầu PTSC, PMS, DMC-ITS… các kiến thức chung về an toàn, cách thức thực hiện công việc trong không gian hạn chế, cách ứng cứu người khi gặp nạn…

Quy trình làm việc trong không gian hạn chế, bao gồm: Nhân sự nhà thầu tập kết người, thiết bị tại nơi làm việc; kiểm tra trang thiết bị bảo hộ, dụng cụ làm việc, kiểm tra các loại giấy phép làm việc; sau đó nhân sự BSR đo kiểm tra nồng độ các loại khí ở nơi làm việc trong không gian hạn chế. Khi đã đủ điều kiện, BSR cấp giấy phép làm việc cho nhân sự nhà thầu. Nhà thầu cử workman thực hiện nhiệm vụ giám sát bên ngoài không gian hạn chế, nhân sự làm việc trực tiếp di chuyển vào nơi làm việc và tiến hành làm việc bình thường.

Có 4 phương tiện thông tin liên lạc từ workman với người giám sát an toàn và nhân sự làm việc, đó là: bộ đàm, còi, dây thừng và lời nói trực tiếp.

Bên cạnh đó, chương trình có phần trao đổi thông tin an toàn thông qua các câu hỏi với các tình huống, sự cố thường gặp trong quá trình làm việc ở không gian hạn chế.

BSR khen thưởng nhân sự nhà thầu trong phần trả lời các câu hỏi

Phát găng tay cho nhân sự nhà thầu làm việc tại NMLD Dung Quất

Các nhân sự nhà thầu cũng mục sở thị quy trình làm việc trong không gian hạn chế với tiêu chí hàng đầu đảm bảo an toàn cho nhân sự làm việc, cho thiết bị được bảo dưỡng, sửa chữa.

Sau chương trình, BSR tặng găng tay và nước cho nhân sự nhà thầu trước khi vào nhà máy làm việc.

Đ.Chính