close

Bài phát biểu của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết BCH TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TĐ Dầu khí Quốc gia VN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Kính thưa đồng chí Ủy viên BCS Đảng- Bộ Công Thương

Kính thưa các vị khách quý, đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương;

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương rất vui mừng về dự Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý cùng 297 đồng chí đại biểu chính thức của Đại hội – những đảng viên ưu tú, đại diện cho nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của hơn 14 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ và qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp!

Kính thưa Đại hội!

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, tác động sâu rộng đến kinh tế của nước ta. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, thế và lực, sức mạnh tổng hợp, uy tín quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát luôn được kiểm soát ở mức thấp, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu Đại hội XII đề ra. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Hội nghị Trung ương 5 đã ban hành nghị quyết số 12 về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại doanh nghiệp nhà nước.

Trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã nỗ lực phấn đấu, nắm vững và vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối là lực lượng nòng cốt, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh hàng không; tiên phong thực thi chính sách tiền tệ, dẫn dắt thị trường, tạo lập mặt bằng lãi suất; cung cấp vốn cho nền kinh tế, góp phần kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường, giữ các cân đối lớn, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trong bối cảnh chung đó, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cũng triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II gắn với thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ chính trị. Một nhiệm kỳ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức, nhưng với truyền thống của “Những người đi tìm lửa” với tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, gương mẫu, đoàn kết, Đảng bộ Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội II Đảng bộ Tập đoàn đề ra. Nổi bật là:

*Về công tác xây dựng Đảng:

Các đồng chí đã triển khai bài bản, nề nếp theo hướng thiết thực, hiệu quả trên các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp, luôn thể hiện sự tích cực, trách nhiệm trong phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Khối, là một trong những Đảng bộ tiêu biểu của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trên các mặt công tác:

+ Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, của các Bộ, ngành. Từ đó đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, duy trì nhịp độ, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng trong nền kinh tế đất nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

+ Tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Đồng thời tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; các cấp ủy đảng duy trì nghiêm túc nề nếp chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, nên đã đem lại hiệu quả tích cực.

+ Đảng ủy Tập đoàn là đơn vị đầu tiên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương xây dựng và thực hiện đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc có chức năng nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW. Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa rủi ro trong công tác cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên.

+ Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy chú trọng thực hiện thường xuyên đảm bảo đúng quy định của đảng và kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những sai phạm của các tổ chức đảng Công tác phòng chống, tham nhũng, lãng phí được tích cực triển khai, đồng thời xử lý nghiêm cán bộ vi phạm kỷ luật, đặc biệt các vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Thông qua việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam, tạo môi trường để cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống; người lao động tin tưởng, yên tâm, tự hào và gắn bó với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

+ Quan tâm lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội trong tập đoàn; chăm lo, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo bầu không khí phấn khởi, vui tươi góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Làm tốt công tác truyền thông qua đó tạo sự đồng thuận trong đội ngũ người lao động, sự chia sẻ, ủng hộ của dư luận xã hội đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn.

* Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực quản trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, giữ vai trò quan trọng trong mở rộng hội nhập, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp khoảng 10% ngân sách nhà nước; góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước. Các sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là dầu thô, xăng dầu, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng, điện, đạm… với tỷ trọng lớn góp phần rất quan trọng phát triển kinh tế – xã hội đất nước, tham gia tích cực trong việc khẳng định, bảo vệ quyền, chủ quyền quốc gia trên biển. Trong 08 chỉ tiêu Nghị quyết được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nổi bật là 05 nhóm chỉ tiêu:

(1) Tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, vượt 0,2% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra;

(2) Sản xuất đạm ước đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra;

(3) Tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.514,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra;

(4) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra;

(5) Tăng trưởng dịch vụ đạt 9%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra;

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành quả quan trọng mà Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa Đại hội!

Tôi đánh giá cao tinh thần tự phê bình nghiêm túc của các đồng chí, đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, như các đồng chí đã nêu rất cụ thể trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và sự chân thành, cầu thị trong đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đề nghị các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, phân tích, nhận thức rõ các nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra những giải pháp thiết thực, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, xây dựng Đảng bộ ngày một trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo Tập đoàn thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, đầy thách thức trong giai đoạn mới.

Trước mắt, tình hình dịch bệnh Covid -19 có diễn biến phức tạp. Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục biến động, khó lường. Với vị trí, vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục sẽ có những đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của đất nước; Muốn vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, các cán bộ, đảng viên, người lao động của Tập đoàn phải nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong hành động nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và không ngừng nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển ngành dầu khí, tôi thống nhất cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình đại hội; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội tập trung thảo luận, làm rõ, bổ sung, hoàn thiện và quyết nghị:

Một là, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đồng thời tích cực thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tới đây và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hai là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tập đoàn; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao năng suất lao động, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Tập đoàn. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Bà là, tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị “về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035”, đồng thời cập nhật các quan điểm chiến lược của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 55-NQ/TW Bộ Chính trị ngày 11/02/2020 “về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; kiên định phát triển 5 lĩnh vực chính (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp chế biến dầu khí, công nghiệp điện khí và năng lượng tái tạo, dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao) với 3 trụ cột (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, công nghiệp khí, công nghiệp chế biến dầu khí) và 1 cốt lõi (tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí). Xây dựng định hướng chiến lược sản phẩm mới của Tập đoàn phù hợp sự phát triển khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, quản trị số, xu hướng tiết kiệm năng lượng trong đời sống xã hội, đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức, nhân sự phù hợp, cụ thể hóa các nhóm giải pháp được nêu trong Báo cáo chính trị của Đại hội.

Tiếp tục tập trung triển khai, làm cho các giá trị văn hoá Petrovietnam thấm sâu vào mọi hoạt động của hệ thống chính trị toàn Tập đoàn. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức, tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong tái tạo văn hóa Petrovietnam. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH. Thực hiện chủ trương các đơn vị ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Tập đoàn và trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, coi trọng công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện và ngăn ngừa các biểu hiện vi phạm. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về kinh doanh, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Phát hiện, tổng hợp và đề xuất tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Với những mục tiêu cụ thể trên, mỗi đảng viên của Đảng bộ phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn.

Kính thưa Đại hội!

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lần này là tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích làm sâu sắc thêm các nội dung của các dự thảo văn kiện nhằm quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, đất nước và của Đảng bộ Khối. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thật sự đoàn kết, tiêu biểu cho trí tuệ, năng lực và phẩm chất của Đảng bộ, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là hạt nhân lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Muốn vậy, các đồng chí đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm và khách quan. Trong đó, phải nắm vững các tiêu chuẩn của cấp ủy theo quy định của Trung ương, của Đảng bộ Khối, nhất là các tiêu chuẩn được nhấn mạnh trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, cần có cái nhìn toàn diện giữa tiêu chuẩn và cơ cấu một cách hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của cấp ủy trên các lĩnh vực quan trọng. Đồng thời, Đại hội cần xem xét lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của Đảng bộ Tập đoàn, bầu vào Đoàn đại biểu tham dự và đóng góp vào những nội dung quan trọng của Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Đại hội chúng ta diễn ra vào dịp cán bộ, đảng viên, người lao động Tập đoàn đang hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Tập đoàn (3/9/1975 – 3/9/2020). Với truyền thống của “những người đi tìm lửa” anh hùng, với tinh thần Bản lĩnh – Trách nhiệm – Đoàn kết – Đổi mới – Hành động, tôi tin tưởng rằng Đại hội của chúng ta sẽ hoàn thành tốt đẹp các nội dung đề ra, lãnh đạo xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhân dịp này thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các Ban, Bộ, Ngành, Cơ quan Trung ương đã luôn quan tâm, tạo điều kiện trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ đối với các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối, trong đó có Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa trong thời gian tới.

Cuối cùng, kính chúc các vị khách quý, các đồng chí đại biểu tham dự Đại hội sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.