close

8 đại biểu CĐ DKVN tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24 -26/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự của 950 đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn.


Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Với khẩu hiệu “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam là Đại hội đổi mới về mặt tư duy trong tổ chức và hoạt động công đoàn, đẩy mạnh nhiệm vụ đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Đại hội sẽ thảo luận, thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, như: Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát của nhiệm kỳ 2018-2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH, Đoàn Chủ tịch; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cán bộ, CNVCLĐ và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước…

Đại hội cũng sẽ thảo luận 12 vấn đề lớn, như: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm; Đổi mới phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ theo hướng thiết thực, hiệu quả; Phát triển đa dạng, hiệu quả hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên công đoàn; Công đoàn tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện và phản biện chính sách, pháp luật; Công đoàn Việt Nam và việc làm của người lao động trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, Thủ tướng Chính phủ và đại biểu sẽ tham gia Diễn đàn “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”. Thông qua đó, đại biểu sẽ đề xuất, hiến kế và Thủ tướng nêu thông điệp gửi tới CNVCLĐ cả nước.

Thông tin cho báo chí, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: “Đại hội là dịp để các đại biểu dự Đại hội bày tỏ nguyện vọng, hiến kế và thể hiện quyết tâm của Công đoàn Việt Nam cùng Chính phủ nỗ lực phấn đấu, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Thủ tướng Chính phủ trao đổi những vấn đề lớn, gửi thông điệp chung của người đứng đầu Chính phủ đến Đại hội và toàn thể CNVCLĐ cả nước”.

Đoàn đại biểu Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) tham dự Đại hội có 8 đồng chí đại diện cho hơn 60 ngàn người lao động dầu khí, gồm: Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan; Phó Chủ tịch CĐ DKVN Nguyễn Mạnh Kha; Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công đoàn PV GAS Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Ủy viên BCH Công đoàn Nhà máy Đạm Phú Mỹ Trần Thị Thanh Nga; Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro Nguyễn Quốc Đạt; Chủ tịch Công đoàn BSR Khuất Thị Lê; Chủ tịch Công đoàn PTSC Nguyễn Trần Toàn; Chủ tịch Công đoàn PV OIL Đoàn Duy Công.

Dự kiến, đoàn đại biểu CĐ DKVN sẽ tham gia thảo luận và kiến nghị một số vẫn đề quan trọng về người lao động cần trang bị những kỹ năng nào trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0, những kiến nghị của người lao động dầu khí trong bối cảnh mới…

Tùng Dương