close

6 tháng, PV GAS đã hoàn thành hơn 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2018

Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018, PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó các chỉ tiêu tài chính ước vượt kế hoạch từ 35 – 65%, tăng từ 12 – 30% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, hệ thống khí của PV GAS hoạt động ổn định, an toàn và cấp khí liên tục. Giá dầu thực tế khoảng 71 USD/thùng, tăng 42% so với giá kế hoạch. Nhờ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho PV GAS hoàn thành các chỉ tiêu SXKD vượt cao so với kế hoạch 6 tháng.

Sản lượng (LPG, khí khô, condensate) trong 6 tháng ước vượt kế hoạch từ 5 – 56%, tương đương sản lượng cùng kỳ năm 2017; doanh thu ước đạt khoảng 37.455 tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch 6 tháng (66% kế hoạch cả năm 2018); lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.602 tỷ đồng, bằng 156% kế hoạch 6 tháng (82% kế hoạch năm); lợi nhuận sau thuế ước đạt 5.323 tỷ đồng, bằng 157% kế hoạch 6 tháng (83% kế hoạch năm); nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 2.500 tỷ đồng, bằng 165% kế hoạch 6 tháng (87% kế hoạch năm).


PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu SXKD của 6 tháng đầu năm 2018

Trong công tác tái cấu trúc, ngày 20/4/2018, PV GAS đã hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn tại Gas City; PV GAS cũng đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thuê tư vấn định giá, tư vấn xây dựng và triển khai phương án thoái vốn của PVN tại PV GAS xuống tối thiểu 65% vốn điều lệ; triển khai thực hiện phương án tăng vốn của PV GAS tại PV GAS North lên 51% vốn điều lệ; thực hiện rà soát, xây dựng phương án tái cấu trúc các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên của PV GAS; thực hiện tái cấu trúc Cơ quan điều hành PV GAS.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, PV GAS cũng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, với số tiền giải ngân cho các chương trình an sinh xã hội là trên 25 tỷ đồng.

Mai Phương