close

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 cho Hệ thống quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường – Chất lượng

Trong tháng 3/2018, Tổng công ty PTSC đã được tổ chức BSI (British Standards Institution) cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 cho Hệ thống quản lý Sức khỏe – An toàn – Môi trường – Chất lượng.

PTSC ISO 9001-2015-VN

PTSC ISO 14001-2015-VN

PTSC OHSAS 18001-2007-VN

Phạm vi chứng nhận bao gồm:

Hoạt động quản lý và phạm vi dịch vụ:

  • Dịch vụ Tàu dịch vụ dầu khí;
  • Dịch vụ Khảo sát địa vật lý, Khảo sát địa chất, Khảo sát công trình ngầm;
  • Dịch vụ Cảng biển, Căn cứ dầu khí, Logistic, Đại lý tàu biển;
  • Quản lý dự án và triển khai thực hiện Thiết kế, Mua sắm, Chế tạo, Lắp đặt, Đấu nối, Chạy thử Kho chứa nổi và xử lý dầu FSO/FPSO;
  • Quản lý dự án và triển khai thực hiện Thiết kế, Mua sắm, Chế tạo, Lắp đặt, Đấu nối, Chạy thử và tháo dỡ công trình dầu khí, công trình công nghiệp trên biển và trên bờ;
  • Quản lý dự án và triển khai thực hiện dịch vụ Vận hành, Bảo trì các công trình dầu khí, công trình công nghiệp, công trình ngầm trên biển;
  • Khách sạn;
  • Dịch vụ bảo vệ;
  • Cung cấp nhân lực lĩnh vực dầu khí;
  • Mua bán máy móc, thiết bị và vật tư hàng hóa phục vụ lĩnh vực công nghiệp.