close

Chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường và Chất lượng năm 2018 và Chính sách Rượu cồn và chất kích thích năm 2018

Ngày 30/07/2018, Ông Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành Chính sách An toàn Sức khỏe Môi trường và Chất lượng năm 2018 và Chính sách Rượu cồn và chất kích thích năm 2018.

Chinh sach ATSKMTCL – PTSC – 2018

Chinh sach ruou con va chat kich thich – PTSC – 2018