close

2016 - 2020

Triển khai và thực hiện thành công hợp đồng EPC các dự án công nghiệp trên bờ như Nhà máy Phân bón NPK, Nhà máy sản xuất Amoniac (NH3), Nhà máy Xử lý khí Cà Mau, Kho cảng Hải Phòng, mở rộng Nhà máy Gò Dầu, mở rộng Kho cảng Vopak (Hà Lan) giai đoạn III, dự án Kho cảng LNG Thị Vải và dự án Tổ hợp lọc hóa dầu miền Nam.

Hoàn thành đóng mới, hạ thủy, bàn giao và đưa vào vận hành, khai thác thành công và an toàn đội tàu gồm 8 tàu cho khách hàng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). 

Kho nổi FSO Golden Star được đưa vào khai thác cùng hệ thống đường ống nội mỏ và giàn công nghệ trung tâm - CPP Sao Vàng - Dự án vinh dự được gắn biển “Công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”  cũng do chính PTSC làm tổng thầu thực hiện, đánh dấu mốc son của chuỗi dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Triển khai thành công Dự án Gallaf 1 (mỏ Al Shaheen) cho khách hàng North Oil Company. Công tác vận chuyển, lắp đặt và chạy thử 3 giàn khai thác của dự án với hơn 800 người lao động PTSC làm việc tại Qatar trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được thực hiện thành công tốt đẹp.


Tin nổi bật

1976

1986