close

2011 - 2015

Thực hiện đầu tư sở hữu 2 kho nổi FSO PTSC Biển Đông 01 và FPSO PTSC Lam Sơn, làm chủ hoàn toàn công nghệ đóng mới, hoán cải và công tác vận hành, bảo dưỡng FSO/FPSO, đưa PTSC trở thành đơn vị hàng đầu trong nước và khẳng định vị thế trong khu vực về lĩnh vực cung cấp, quản lý, vận hành và bảo dưỡng FSO/FPSO.

Năng lực triển khai các dự án EPCI và khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực cơ khí dầu khí được nâng cao bằng việc thắng thầu quốc tế và thực hiện thành công các dự án như khối thượng tầng giàn công nghệ HRD cho khách hàng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ (ONGC), dự án Maharaja Lela South tại Brunei cho khách hàng Total E&P. 


Tin nổi bật

1976

1986