close

2006 - 2010

Năm 2006: Thực hiện quá trình cổ phần hóa, chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). 

Năm 2007: Hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và cổ phiếu của PTSC chính thức niêm yết trên sàn HNX với mã cổ phiếu PVS. 

Đầu tư FSO Orkid và FPSO Ruby II, nâng cao năng lực trong lĩnh vực dịch vụ cung cấp, quản lý vận hành và bảo dưỡng FSO/FPSO.

Tổng thầu EPC, thực hiện thành công dự án Biển Đông với khối lượng thi công chế tạo trên 30.000 tấn và giá trị trên 1 tỷ USD, là dự án thi công chế tạo các cấu kiện dầu khí lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. 

Tin nổi bật

1976

1986