close

1994 - 2006

Đầu tư phát triển mạnh đội tàu dịch vụ dầu khí chuyên dụng hiện đại; mở rộng xây dựng căn cứ cảng dịch vụ dầu khí PTSC trở thành căn cứ dịch vụ đa năng, hiện đại.

Thực hiện thành công dự án khối nhà ở thượng tầng LQ-CPP 99 cho khách hàng Vietsovpetro, đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của dịch vụ cơ khí dầu khí.

Triển khai hợp đồng vận hành và bảo dưỡng Nhà máy xử lý khí Nam Côn Sơn, giàn công nghệ Lan Tây đặt nền móng cho sự ra đời và làm chủ loại hình dịch vụ dầu khí mới – vận hành và bảo dưỡng (O&M) các công trình dầu khí.

Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh FPSO Ruby Princess với PVI và PVFC, đánh dấu bước phát triển mới của PTSC với sự ra đời của lĩnh vực dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao đầy tiềm năng:  dịch vụ cung cấp, quản lý, vận hành và bảo dưỡng FSO/FPSO.

Tin nổi bật

1976

1986