close

TRẦN NGỌC CHƯƠNG

Sinh năm: 1978 tại Nam Định

Trình độ chuyên môn:  Cử nhân quản trị nhân lực

Tin nổi bật