close

ĐỖ QUỐC HOAN

Sinh năm: 1969 tại Hải Phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư Kinh tế vận tải biển, Kỹ sư Điều khiển tàu biển 

Tin nổi bật