close

TẠ ĐỨC TIẾN

Sinh năm: 1968 tại Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác máy tàu biển, Kỹ sư Quản trị kinh doanh 

Tin nổi bật