close

Bùi Thu Hà

Sinh năm: 1980 tại Thái Nguyên

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Quản trị kinh doanh