close

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, vận hành nhà máy xử lý khí Cà Mau.