close

Thông báo mời quan tâm Gói thầu số 2 – Cung cấp Cổng trục 200T

Thông báo mời quan tâm Gói thầu số 2 – Cung cấp Cổng trục 200T, thuộc dự án Đầu tư Hệ thống các thiết bị tự động phục vụ thi công tiền chế tạo (Prefab). PTSC xin trân trọng thông báo và mời các đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ năng lực tham gia Gói thầu như sau:
1. Phạm vi cung cấp: 02 Cổng trục 200T (Gantry Crane 200T).
2. Địa điểm thực hiện: Cảng PTSC Supply Base, Vũng Tàu.
3. Thời gian hoàn thành dự kiến: Quý I/2025.
Các Đơn vị, Tổ chức quan tâm, có nhu cầu tham gia Gói thầu vui lòng xác nhận và gửi Hồ sơ năng lực kinh nghiệm đến địa chỉ email: thaonbb@ptsc.com.vn chậm nhất ngày 01/03/2024.