close

Thông báo mời quan tâm đến Gói thầu số 3 – Hệ thống cấp điện

PTSC xin trân trọng thông báo và mời các đơn vị, tổ chức gửi hồ sơ năng lực tham gia Gói thầu như sau:
1. Phạm vi cung cấp: Hệ thống cấp điện.
2. Địa điểm thực hiện: Cảng PTSC Supply Base, Vũng Tàu.
3. Thời gian hoàn thành dự kiến: Quý IV/2024.
Các Đơn vị, Tổ chức quan tâm, có nhu cầu tham gia Gói thầu vui lòng xác nhận và gửi Hồ sơ năng lực kinh nghiệm đến địa chỉ email: thaonbb@ptsc.com.vn chậm nhất ngày 01/03/2024.