close

Mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn

Nguồn vốn: 30% vốn chủ sở hữu,70% vốn vay thương mại.
Hình thức lựa chọn nhà thầu : Đấu thầu rộng rãi trong nước.
Phương thức lựa chọn nhà thầu : Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
Ngày phát hành HSMT : 07/09/2021
(số TBMT: 20210912998 – 00)*
Gói thầu mua cẩu bánh lốp sức nâng từ 160-180 tấn
Ngày đóng thầu :12/10/2021.
Tình trạng : Đang triển khai lựa chọn nhà thầu.