close

Tổng công ty PTSC tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Ngày 29/12/2021 Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã PVS) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến nhằm thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội bao gồm ông Phan Thanh Tùng – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Mạnh Cường – Tổng Giám đốc, ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng Giám đốc cùng sự tham dự của các thành viên trong HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và đại diện các Ban chuyên môn của PTSC. Đại hội được tổ chức nhằm lấy ý kiến cổ đông thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty PTSC với tỷ lệ tham dự của các cổ đông/đại diện ủy quyền đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo Luật Doanh nghiệp.

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã trình bày cụ thể các nội dung tờ trình, trong đó việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bao gồm: sản xuất điện; truyền tải và phân phối điện; xây dựng các công trình công nghiệp - năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, thủy triều); xây dựng công trình khác không phải nhà... nhằm phát huy năng lực, kinh nghiệm và thế mạnh đã được khẳng định trong nhiều dự án dầu khí mà PTSC đã triển khai thành công; đồng thời, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo xu hướng của thế giới xanh, sạch, bền vững, tăng năng lượng tái tạo cũng như để tìm kiếm cơ hội, gia tăng hiệu quả hoạt động SXKD trong bối cảnh các dự án dầu khí suy giảm do ảnh hưởng đại dịch Covid-19. 
Bên cạnh đó, Đoàn chủ tịch cũng đã trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lưu Đức Hoàng theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu bổ sung ông Trần Ngọc Chương là thành viên HĐQT Tổng công ty PTSC. Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Tổng công ty PTSC đã thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao thông qua tất cả các tờ trình tại Đại hội tương ứng với tỷ lệ biểu quyết lần lượt 98,03% đối với tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh; 98,03% đối với tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT ông Lưu Đức Hoàng và 95,83% cổ đông tán thành bầu bổ sung thành viên HĐQT, theo đó ông Trần Ngọc Chương đã trúng cử thành viên HĐQT. 

Tin: Lê Anh Thư - Hình ảnh : Bùi Quốc Toàn