close

PHAN THANH TÙNG

Sinh năm: 1970 tại Hải Phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư khai thác máy tàu biển

Tin nổi bật