close

HOÀNG XUÂN QUỐC

Sinh năm: 1957 tại Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Cơ khí Năng lượng, Cử nhân Kinh tế

Tin nổi bật