close

PTSC hiện là tổng thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trong khu vực, cung cấp các dịch vụ thiết kế, mua sắm, chế tạo, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử với hơn 60 dự án ngoài khơi và dự án công nghiệp.

Các dự án PTSC thực hiện đảm bảo hiệu quả, an toàn, chất lượng và đúng tiến độ, được các khách hàng trong và ngoài nước tuyệt đối tin tưởng và đánh giá cao. PTSC đã trở thành một trong những đối tác chiến lược cho các khách hàng, nhà điều hành dầu khí tại Việt Nam, trong khu vực và quốc tế.

Dự án ngoài khơi

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt

Khách hàng: Idemitsu Kosan Co., Ltd 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 11/2017 – 10/2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử giàn xử lý trung tâm Sao Vàng, giàn đầu giếng Đại Nguyệt

Dự án Gallaf 1

Khách hàng: North Oil Company

Địa điểm: Việt Nam - Qatar

Thời gian: 11/2018 – 03/2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 03 giàn đầu giếng & 1 cầu dẫn

 

DỰ ÁN BIỂN ĐÔNG 01

Khách hàng: Biển Đông POC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 03/2010 - 11/2012

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử giàn xử lý trung tâm Hải Thạch và giàn đầu giếng HT1 & MT1

Dự án Heera Development

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 04/2013 – 11/2014

Phạm vi công việc: Mua sắm, thi công cho giàn công nghệ trung tâm.

Dự án Maharaja Lela South

Khách hàng: Total EP Borneo BV

Địa điểm: Brunei

Thời gian: 01/2014 – 07/2015

Phạm vi công việc:  Thiết kế, mua sắm, thi công, chế tạo cho giàn đầu giếng. 

Dự án Sư Tử Trắng FF (giai đoạn 1)

Khách hàng: Cửu Long JOC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 01/2015 – 11/2016

Phạm vi công việc: Thiết kế, mau sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử cho giàn đầu giếng.

Dự án Daman Development (giai đoạn 2)

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 04/2017 – 02/2018

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công giàn đầu giếng

 
chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right

Dự án Sao Vàng – Đại Nguyệt

Khách hàng: Idemitsu Kosan Co., Ltd 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 11/2017 – 10/2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, vận chuyển, lắp đặt và chạy thử giàn xử lý trung tâm Sao Vàng, giàn đầu giếng Đại Nguyệt

chevron_left
chevron_right

Dự án Gallaf 1

Khách hàng: North Oil Company

Địa điểm: Việt Nam - Qatar

Thời gian: 11/2018 – 03/2021

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử 03 giàn đầu giếng & 1 cầu dẫn

 
chevron_left
chevron_right

DỰ ÁN BIỂN ĐÔNG 01

Khách hàng: Biển Đông POC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 07/2019 – 10/2022

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công, vận hành, chạy thử giàn xử lý trung tâm Hải Thạch và giàn đầu giếng HT1 & MT1

chevron_left
chevron_right

Dự án Heera Development

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 04/2013 – 11/2014

Phạm vi công việc: Mua sắm, thi công cho giàn công nghệ trung tâm.

chevron_left
chevron_right

Dự án Maharaja Lela South

Khách hàng: Total EP Borneo BV

Địa điểm: Brunei

Thời gian: 01/2014 – 07/2015

Phạm vi công việc:  Thiết kế, mua sắm, thi công, chế tạo cho giàn đầu giếng. 

chevron_left
chevron_right

Dự án Sư Tử Trắng FF (giai đoạn 1)

Khách hàng: Cửu Long JOC

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 01/2015 – 11/2016

Phạm vi công việc: Thiết kế, mau sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, chạy thử cho giàn đầu giếng.

chevron_left
chevron_right

Dự án Daman Development (giai đoạn 2)

Khách hàng: ONGC

Địa điểm: Ấn Độ

Thời gian: 04/2017 – 02/2018

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công giàn đầu giếng

Dự án công nghiệp

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Gói A1 – Nhà máy Olefins

Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – 07/2022

Phạm vi công việc: Xây dựng cơ bản; Thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt bồn bể

Dự án Kho cảng LNG Thị Vải

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 07/2019 – 10/2022

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành trạm tiếp nhận và trữ khí LNG

Dự án Thi công xây dựng tổ hợp NH3 (mở rộng)

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành nhà máy NH3

 

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, vận hành nhà máy xử lý khí Cà Mau

Dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Khách hàng: BSR

Phạm vi công việc: Mua sắm, xây dựng, lắp đặt nhà máy lọc dầu Dung Quất

Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời gian: 06/2006 – 12/2007

chevron_left
chevron_right
chevron_left
chevron_right

Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam

Gói A1 – Nhà máy Olefins

 Khách hàng: Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn 

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 12/2019 – 07/2022

Phạm vi công việc: Xây dựng cơ bản; Thiết kế, mua sắm, thi công lắp đặt bồn bể


chevron_left
chevron_right

Dự án Kho cảng LNG Thị Vải

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 07/2019 – 10/2022

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành trạm tiếp nhận và trữ khí LNG

 
chevron_left
chevron_right

Dự án Thi công xây dựng tổ hợp NH3 (mở rộng)

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, vận hành nhà máy NH3


chevron_left
chevron_right

Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau

Khách hàng: PV Gas

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, vận hành nhà máy xử lý khí Cà Mau

chevron_left
chevron_right

Dự án Nhà máy NPK Phú Mỹ

Khách hàng: PVFCCo

Địa điểm: Việt Nam

Thời gian: 06/2015 – 09/2017

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, xây dựng nhà máy NPK Phú Mỹ

chevron_left
chevron_right

Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Khách hàng: BSR

Phạm vi công việc: Mua sắm, xây dựng, lắp đặt Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Địa điểm: Dung Quất, Quảng Ngãi, Việt Nam

Thời gian: 06/2006 – 12/2007