$current_user.contentobject_id : 10- 1,7,10,,/1/2/2390/

Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Cty CP DVDK Quảng Ngãi

Triển khai các dịch vụ: bốc dỡ, vận chuyển, giao nhận thiết bị, hàng hoá, khai thác cảng biển; cung cấp vật tư thiết bị cho các công trình dầu khí tại Quảng Ngãi.

Tên giao dịch quốc tế : PTSC Quang Ngai Petroleum Services Enterprise.

Trụ sở:

Lô 4H, Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi

Tel: 055 382 9529

Fax: 055 382 7527

Chức năng nhiệm vụ:
  • Kinh doanh và vận chuyển các sản phẩm dầu khí.
  • Dịch vụ đại lý tầu biển, cung ứng tàu biển, môi giới hàng hải, kinh doanh tàu lai kéo.
  • Dịch vụ xây lắp, chế tạo cơ khí các công trình công nghiệp và dân dụng.
  • Triển khai các dịch vụ: bốc dỡ, vận chuyển, giao nhận thiết bị, hàng hoá, khai thác cảng biển, cung cấp vật tư thiết bị cho các công trình dầu khí tại Quảng Ngãi.