$current_user.contentobject_id : 10- 1,7,10,,/1/2/2390/

Chi Nhánh Tổng Công ty - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Cty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Quản lý, khai thác và cung cấp các tàu dịch vụ đa năng AHTS/ Tàu dịch vụ cung ứng, tàu trực mỏ, tàu DP, tàu kéo, tàu lặn, tàu khảo sát, tàu hộ tống, tàu vận chuyển LPG, tàu chống cháy,...

Tên giao dịch quốc tế : PTSC Marine

Trụ sở:

Số 73 đường 30/4, phường 9, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3832.181

Fax: 064.3832.180 

Nhiệm vụ chức năng:
  • Dịch vụ quản lý, khai thác, thuê, cho thuê tàu và các phương tiện nổi (bao gồm các tàu dịch vụ chuyên ngành, tàu vận chuyển các sản phẩm dầu khí v.v…).
  • Dịch vụ khảo sát địa lý, địa chấn, địa chất công trình và dịch vụ định vị phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và các công trình công nghiệp dân dụng.
  • Môi giới hàng hải.
  • Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, hoán cải, mua bán vật tư và trang thiết bị phục vụ sản xuất của tàu thuyền và các phương tiện nổi.
  • Dịch vụ cung ứng lao động chuyên ngành dầu khí, hàng hải, phiên dịch, thuyền viên làm việc trên các tàu thuyền và phương tiện nổi.
  • Kinh doanh các ngành nghề khác theo ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty và các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm.