$current_user.contentobject_id : 10- 1,7,10,,/1/2/2390/

PTSC / Giới thiệu / Các đơn vị thành viên/trực thuộc / Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam

Tên giao dịch quốc tế:     PetroVietnam security service corporation

Trụ sở:

Tầng G3 tháp 21 tầng, B4 Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.37822288

Fax: 04.37822299

Nhiệm vụ chức năng:

  • Kinh doanh dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ;
  • Tư vấn các nghiệp vụ bảo vệ, đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp cho các cơ quan, công ty, xí nghiệp (chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
  • Tư vấn và cung cấp dịch vụ về trang thiết bị bảo vệ như phòng chống cháy nổ, báo, chống trộm (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình).