close

DMC tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Ngày 26/4, tại Hà Nội, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tham dự Đại hội có ông Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); ông Lê Mạnh Hùng – Phó Tổng giám đốc PVN, Chủ tịch HĐQT DMC cùng đại diện các Ban chuyên môn Tập đoàn.

Về phía DMC có ông Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Người đại diện phần vốn của PVN tại DMC; ông Tôn Anh Thi – Tổng giám đốc DMC và các Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc cùng các cổ đông của DMC.

Tại Đại hội, Tổng giám đốc DMC Tôn Anh Thi đã trình bày Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh của DMC năm 2018.

Báo cáo nêu rõ, trong năm 2017, DMC phải đối mặt với rất nhiều khó khăn khi giá dầu thô chưa có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác nên việc giá dầu thô vẫn giữ ở mức thấp, chưa ổn định đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của DMC.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

Cụ thể, hoạt động thăm dò, khai thác của ngành Dầu khí trong năm 2017 triển khai rất hạn chế; một số khách hàng lớn của DMC trong ngành Dầu khí đều tăng cường sử dụng dịch vụ nội bộ nhằm tiết giảm tối thiểu các chi phí; giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của các nhà thầu dầu khí, biên độ lợi nhuận thực hiện của lĩnh vực này giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của tổng công ty.

Việc cạnh tranh trong lĩnh vực này càng trở nên gay gắt hơn bao giờ hết trong bối cảnh các công ty dịch vụ hoặc ít việc, hoặc tận dụng giai đoạn khó khăn để giảm giá tối đa nhằm thâm nhập thị trường. Đồng thời, sự khó khăn từ khâu đầu của ngành Dầu khí dẫn tới nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ lĩnh vực sản xuất của DMC rất thấp, các đơn vị sản xuất đều gặp rất nhiều khó khăn. Doanh thu năm 2017 của DMC đạt 3.335 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch; nộp ngân sách 193,8 tỷ đồng, đạt 167% kế hoạch.

Ngoài ra, việc thu hồi công nợ đối với các hợp đồng cung cấp dung dịch khoan vẫn gặp nhiều khó khăn do một số đơn vị chưa có nguồn tài chính để thanh toán hoặc chưa hoàn thiện thủ tục để thanh toán cho dự án.

Để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, DMC đã tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm; đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh doanh các sản phẩm hóa dầu như PP, lưu huỳnh… với phương châm hạn chế thấp nhất rủi ro và bảo toàn vốn trong kinh doanh. Đồng thời, DMC cũng duy trì được thị phần kinh doanh hóa chất, đặc biệt đã triển khai được việc cung cấp hóa chất lọc hóa dầu cho JGCS tại Nghi Sơn, mở ra cơ hội cung cấp chất xúc tác chuyên nghiệp cho các nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.

Tổng giám đốc DMC Tôn Anh Thi báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017

Trong năm 2017, lĩnh vực có mức tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động SXKD của DMC chính là dịch vụ công nghiệp (bao gồm dịch vụ xử lý môi trường, dịch vụ làm sạch) với doanh thu 320,8 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch năm và bằng 220% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 8,88 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, năm 2017 DMC cũng đã nỗ lực triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hóa sản phẩm sản xuất, dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Có thể nhắc tới việc “Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ dung dịch khoan ức chế sét cao – hệ Protrol trên giếng 902 – RC9” của Vietsovpetro từ cuối năm 2016 được đánh giá cao và đã thử nghiệm đại trà hơn 6 giếng của Vietsovpetro năm 2017. Đây là một bước tiến quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa giúp DMC có thể chủ động hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

Ngoài ra, DMC – miền Nam đã phối hợp với Vietsovpetro thử nghiệm thành công sản phẩm xi măng G và xi măng nóng nhẹ các loại tại các giếng của Vietsovpetro. Trong thời gian tới, Vietsovpetro sẽ sử dụng sản phẩm xi măng G của DMC để thay thế các loại xi măng khác cho các dự án. Đây sẽ là một cơ hội để DMC gia tăng được sản lượng sản xuất trong năm 2018 và các năm tiếp theo. Đồng thời, DMC – miền Nam cũng đã hoàn thành đề tài ứng dụng xi măng tỷ trọng nhẹ vào các giếng khoan tại Việt Nam.

Đối với kế hoạch kinh doanh năm 2018, DMC đã căn cứ trên tình hình thực tế ngành Dầu khí, đặt ra các chỉ tiêu cơ bản như tổng doanh thu đạt khoảng 3.074 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 16 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 87 tỷ đồng.

Để thực hiện được các chỉ tiêu SXKD trên, Tổng giám đốc DMC Tôn Anh Thi cho hay, nhiệm vụ chính của tổng công ty chủ yếu tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ theo chiến lược phát triển DMC; đặc biệt chú ý đến việc phát triển các dòng sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững, lâu dài của tổng công ty.

Năm 2018, DMC tiếp tục đặt mục tiêu thực hiện mạnh mẽ công tác tái cấu trúc giai đoạn 2016-2020 theo phương án được Tập đoàn phê duyệt, tập trung thực hiện phương án thoái vốn tại các đơn vị (DMC – MB, DMC – MT và DMC – VTS) theo lộ trình, theo hướng tinh giản, hiệu quả đối với Công ty Mẹ; tăng cường tính hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp. Đồng thời DMC mở rộng thị trường cung cấp hóa chất cho tất cả các ngành công nghiệp ngoài dầu khí; tiếp tục phát triển hệ thống kênh phân phối, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu.

Lãnh đạo DMC tặng hoa ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT DMC

Đại hội đã tổ chức miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia HĐQT DMC. Cụ thể, miễn nhiệm nhân sự đối với ông Lê Mạnh Hùng (thôi là Ủy viên HĐQT, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC) và ông Đỗ Xuân Vịnh (thôi giữ chức Ủy viên chuyên trách HĐQT DMC).

Lãnh đạo DMC chúc mừng ông Trương Đại Nghĩa giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC.

Để kiện toàn tổ chức DMC, Đại hội đồng cổ đông cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung ông Trương Đại Nghĩa – Bí thư Đảng ủy DMC, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí tại DMC giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC; ông Bùi Tuấn Ngọc giữ chức Ủy viên chuyên trách HĐQT DMC.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Nghị quyết đại hội và tán thành các tờ trình về tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi thù lao, đơn vị kiểm toán năm 2018 với tỷ lệ cao.

Vương Tâm